• Sekretariat: 23 697 58 51
 • Dowódca Zmiany: 23 697 22 83 / fax 23 697 20 46
 • Dział Organizacyjny: 23 697 58 51
 • Dział Kadr: 23 697 58 52, 23 697 58 68
 • Dział Penitencjarny: 23 697 58 65
 • Dział Ochrony: 23 697 58 63, 23 697 58 64
 • Dział Ewidencji: 23 697 58 53, 23 697 58 54, 23 697 58 55
 • Dział Kwatermistrzowski: 23 697 58 60, 23 697 58 61
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 23 697 58 67
 • Dział Łączności i Informatyki: 23 697 58 62
 • Dział Finansowy: 23 697 58 56, 23 697 58 57, 23 697 58 58
 • Służba Zdrowia: 23 697 58 66

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej