• Sekretariat: 23 697 58 51
  • Dowódca Zmiany: 23 697 22 83 / fax 23 697 20 46
  • Dział Penitencjarny: 23 697 58 65
  • Dział Ochrony: 23 697 58 63, 23 697 58 64
  • Dział Ewidencji: 23 697 58 53, 23 697 58 54, 23 697 58 55
  • Dział Kwatermistrzowski: 23 697 58 60, 23 697 58 61
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 23 697 58 67
  • Dział Łączności i Informatyki: 23 697 58 62
  • Dział Finansowy: 23 697 58 52, 23 697 58 57
  • Służba Zdrowia: 23 697 58 66
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej