Sekretariat: 32 388 62 10 / fax 32 37067 30

Dowódca Zmiany: 32 388 62 32 / fax  32  388 62 62

Dział Organizacyjny:  32 388 62 38

Dział Kadr:  32 388 62 19

Dział Penitencjarny: 32 388 62 16

Dział Ochrony:  32  388 62 15

Dział Ewidencji:  32  388 62 56 / fax  32  388 62 63

Dział Kwatermistrzowski:  32 388 62 18 / fax  32  288 62 64

Dział Zatrudnienia Osadzonych:  32  388 62 37

Dział Łączności i Informatyki:  32  388 62 20/42

Dział Finansowy:  32  388 62 14

Służba Zdrowia:  32  388 62 50 / fax  32  388 62 61

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej