• Sekretariat: 33 828 05 11
 • Dowódca Zmiany: 33 828 05 21
 • Dział Organizacyjny: 33 828 05 37
 • Dział Kadr: 33 828 05 12
 • Dział Penitencjarny: 33 828 05 18 / 33 828 05 16 / 33 828 05 17
 • Dział Ochrony: 33 828 05 20 / 33 828 05 22 / 33 828 05 23
 • Dział Ewidencji: 33 828 05 24 / 33 828 05 25 / 33 828 05 26 / 33 828 05 27 / fax do godz. 15.30 nr 33 445 42 32
 • Dział Kwatermistrzowski: 33 828 05 30 / 33 828 05 19 / 33 828 05 32 / 33 828 05 33
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 33 828 05 29
 • Dział Łączności i Informatyki: 33 828 05 28 / 33 828 05 38
 • Dział Finansowy: 33 828 05 14
 • Służba Zdrowia: 33 828 05 13
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej