• Sekretariat: 85 665 54 40, 85 742 70 21, 85 742 70 22, 85 742 70 23
  • Dowódca Zmiany: 85 665 54 60
  • Dział Kadr: 85 665 54 77
  • Dział Penitencjarny: 85 665 54 75
  • Dział Ochrony: 85 665 54 61
  • Dział Ewidencji: 85 665 54 92
  • Dział Kwatermistrzowski: 85 665 54 70
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 85 665 54 89
  • Dział Łączności i Informatyki: 85 665 54 82
  • Dział Finansowy: Depozyty 85 665 54 54 Księgowość: 85 665 54 52 Gł. Księgowy: 85 665 54 50
  • Służba Zdrowia: 85 665 54 55 Apteka: 85 665 54 57
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej