Sekretariat: (74) 854-93-00

Dział Organizacyjny: (74) 854-93-12

Dział Kadr: (74) 854-93-12

Dział Penitencjarny: (74) 854-93-06

Dział Ochrony: (74) 854-93-04

Dział Ewidencji: (74) 854-93-03

Dział Kwatermistrzowski: (74) 854-93-08

Dział Łączności i Informatyki: (74) 854-93-18

Dział Finansowy: (74) 854-93-17

Służba Zdrowia: (74) 854-93-05

Kantyna (74) 850-19-91

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej