• Sekretariat: 61 28 30 703
 • Dowódca Zmiany: 61 28 10 750
 • Dział Organizacyjny: 61 28 30 703
 • Dział Kadr: 61 28 10 752
 • Dział Penitencjarny: 61 28 10 756
 • Dział Ochrony: 61 28 10 764
 • Dział Ewidencji: 61 28 10 753
 • Dział Kwatermistrzowski: 61 28 10 760
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 61 28 10 765
 • Dział Łączności i Informatyki: 61 28 10 761
 • Dział Finansowy: 61 28 10 754
 • Służba Zdrowia: 61 28 10 766
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej