• Sekretariat: 42 675 03 24 / 42 675 03 30
 • Dowódca Zmiany: 42 675 02 00
 • Dział Organizacyjny: 42 675 03 09
 • Dział Kadr: kierownik 42 675 02 75 / zastępca kierownika 42 675 03 23
 • Dział Penitencjarny: 42 675 03 97
 • Dział Ochrony: 42 675 02 85
 • Dział Ewidencji: kierownik 42 675 02 86 / transporty 42 675 03 06 / przyjęcia 42 675 02 29
 • Dział Kwatermistrzowski: 42 675 02 74
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 42 675 02 18
 • Dział Łączności i Informatyki: 42 675 03 00
 • Dział Finansowy: 42 675 02 68
 • Służba Zdrowia: 42 675 02 92
 • Rekrutacja: 42 675 02 75 / 42 675 03 07
 • Dozór Elektroniczny: 42 675 02 39
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej