• Sekretariat: 42 675 03 24 / 42 675 03 30
 • Dowódca Zmiany: 42 675 02 00
 • Dział Organizacyjny: 42 675 02 75
 • Dział Kadr: 42 675 02 75
 • Dział Penitencjarny: 42 675 03 97
 • Dział Ochrony: 42 675 02 85
 • Dział Ewidencji: 42 675 02 86
 • Dział Kwatermistrzowski: 42 675 02 74
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 42 675 02 18
 • Dział Łączności i Informatyki: 42 675 03 00
 • Dział Finansowy: 42 675 02 68
 • Służba Zdrowia: 42 675 02 92
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej