• Sekretariat: (32) 392-75-00 fax (32) 285-33-41
 • Dowódca Zmiany: (32) 392-75-42 fax (32) 382-01-51
 • Dział Organizacyjny: (32) 392-75-04
 • Dział Kadr: (32) 392-75-05 ; (32) 392-75-18
 • Dział Penitencjarny: (32) 392-75-40
 • Dział Ochrony: (32) 392-75-45 do 47
 • Dział Ewidencji: (32) 392-75-20 do 26 fax (32) 381-80-89
 • Dział Kwatermistrzowski: (32) 392-75-30 do 35
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 392-75-06
 • Dział Łączności i Informatyki: (32) 392-75-09 ; (32) 392-75-19
 • Dział Finansowy: (32) 392-75-10 do 15
 • Służba Zdrowia: (32) 392-75-07
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej