Sekretariat: (91) 480-91-30

·  Dowódca Zmiany: (91) 480-92-00

·  Dział Prawny: (91) 480-91-36

·  Dział Kadr: (91) 480-91-35

·  Dział Penitencjarny: (91) 480-91-80

·  Dział Ochrony: (91) 480-92-01

·  Dział Ewidencji: (91) 480-91-60 lub - 69

·  Dział Kwatermistrzowski: (91) 480-91-50

·  Dział Zatrudnienia Osadzonych: (91) 480-91-39

·  Dział Łączności i Informatyki: (91) 480-92-50

·  Dział Finansowy: (91) 480-91-73

·  Służba Zdrowia: (91) 480-92-20

Pokoje przesłuchań: (91) 480-92-06

Rejestracja widzeń (91) 576-31-75

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej