• Sekretariat: (95) 74-27-503
 • Dowódca Zmiany: (95) 74-27-501
 • Dział Organizacyjny: (95) 74-27-512
 • Dział Kadr: (95) 74-27-513
 • Dział Penitencjarny: (95) 74-27-505; (95) 74-27-508
 • Dział Ochrony: (95) 74-27-504
 • Dział Ewidencji: (95) 74-27-506
 • Dział Kwatermistrzowski: (95) 74-27-509
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (95) 74-27-500 wewn. 560
 • Dział Łączności i Informatyki: (95) 74-27-510
 • Dział Finansowy: (95) 74-27-514
 • Służba Zdrowia: (95) 74-27-518
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej