• Sekretariat: (82) 575-61-00
 • Dowódca Zmiany: (82) 575-61-18
 • Dział Organizacyjny: (82) 575-61-16
 • Dział Kadr: (82) 575-61-23
 • Dział Penitencjarny: (82) 575-61-28
 • Dział Ochrony: (82) 575-61-12
 • Dział Ewidencji: (82) 575-61-17
 • Dział Kwatermistrzowski: (82) 575-61-14
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (82) 575-61-22
 • Dział Łączności i Informatyki: (82) 575-61-27
 • Dział Finansowy: (82) 575-61-13
 • Służba Zdrowia: (82) 575-61-30
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej