• Sekretariat: 32 4000 803
 • Dział Organizacyjny: 32 4000 820
 • Dział Kadr: 32 4000 840
 • Dział Penitencjarny: 32 4000 806
 • Dział Ochrony: 32 4000 805, 32 4000 845
 • Dział Ewidencji: 32 4000 808, 32 4000 832, 32 4000 830
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 4000 807
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 4000 814
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 4000 828, 32 4000 836
 • Dział Finansowy: 32 4000 804
 • Służba Zdrowia: 32 4000 844
 • Kantyna: 32 4000 829
 • Widzenia: 32 4000 850
 • Skrzynka ePUAP: /ASGLIWICE/SkrytkaESP
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej