• Sekretariat: 32 400 08 03
  • Dział Organizacyjny: 32 400 08 20
  • Dział Kadr: 32 400 08 40
  • Dział Penitencjarny: 32 400 08 06
  • Dział Ochrony: 32 400 08 05, 32 400 08 45
  • Dział Ewidencji: 32 400 08 08
  • Dział Kwatermistrzowski: 32 400 08 07
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 400 08 14
  • Dział Łączności i Informatyki: 32 400 08 28, 32 400 08 36
  • Dział Finansowy: 32 400 08 04
  • Służba Zdrowia: 32 400 08 44
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej