• Sekretariat: 34 370 60 00
 • Dowódca Zmiany: 34 370 60 47
 • Dział Organizacyjny: 34 370 60 25
 • Dział Kadr: 34 370 60 10 / 34 370 60 19
 • Dział Penitencjarny: 34 370 60 06
 • Dział Ochrony: 34 370 60 05
 • Dział Ewidencji: 34 370 60 07 / 34 370 60 17 / 34 370 60 27
 • Dział Kwatermistrzowski: 34 370 60 08 / 34 370 60 18 / 34 370 60 48
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 370 60 26
 • Dział Łączności i Informatyki: 34 370 60 36 / 34 370 60 49
 • Dział Finansowy: 34 370 60 04 / 34 370 60 34 / 34 370 60 24
 • Służba Zdrowia: 34 370 60 15
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej