• Sekretariat: 95 768 94 03
 • Dowódca Zmiany: 95 768 94 00
 • Dział Organizacyjny: 95 768 94 43
 • Dział Kadr: 95 768 9414
 • Dział Penitencjarny: 95 768 94 15
 • Dział Ochrony: 95 768 94 04
 • Dział Ewidencji: 95 768 94 11
 • Dział Kwatermistrzowski: 95 768 94 10
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 95 768 94 16
 • Dział Łączności i Informatyki: 95 768 94 61
 • Dział Finansowy: 95 768 94 06
 • Służba Zdrowia: 95 768 94 29
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej