Rachunek Bankowy ZG SOW / NIP / KRS

RACHUNEK BANKOWY

ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA OFICERÓW WIĘZIENNICTWA

Santander Bank Polska S.A.

Nr rachunku: 16 1090 2590 0000 0001 2318 6217

KRS: 0000003183

NIP: 6482306550

REGON: 27387045900000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej