Odznaka Długoletniej Działalności Statutowej Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

         Odznaka Długoletniej Działalności Statutowej Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa dzieląca się na trzy stopnie: I stopień – złota – XV lat, II stopień – srebrna – X lat, III stopień – brązowa – V lat. Odznakę Długoletniej Działalności Statutowej Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadaje się osobom fizycznym, które są członkami Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa i posiadają staż członkowski analogicznie do odznaki 5, 10 lub 15 lat. Przy nadaniu Odznaki uwzględnia się ponadto udział osób i zaangażowanie w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Odznaka okolicznościowa 20-lecia SOW

            Odznaką okolicznościową będą odznaczani członkowie i funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Odznaka okolicznościowa 20-lecia SOW noszona będzie na pasku skórzanym w kolorze czarnym założonym na guzik pod klapką lewej górnej kieszeni munduru wyjściowego.

Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

        Odznakę Honorową Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadaje się osobom fizycznym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich działań na rzecz Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa szczególnie przyczyniły się do kształtowania i popularyzowania obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej oraz popularyzowania w społeczeństwie zawodu więziennika. Przy nadaniu Odznaki uwzględnia się ponadto udział osób w kształtowaniu i umacnianiu w szeregach zawodowych więziennictwa i w społeczeństwie wiedzy oraz tradycji polskiej myśli i praktyki penitencjarnej, udzielanie pomocy w wyrabianiu i utrwalaniu wśród kadry więziennej pożądanych zainteresowań i umiejętności ważnych z punktu widzenia więziennictwa, kreowaniu kultury i rozwoju dyscyplin sportu wchodzących w zakres zainteresowań Stowarzyszenia.

Odznaka Okolicznościowa konferencji poświęconej „etosowi i etyce służbowej” z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa i 100-lecia Służby Więziennej

Na stronie www.baretki.pl w zakładce Baretki -> Baretki przyszywane -> SW dostępne są już baretki do Naszych odznaczeń, jako Zarząd mamy nadzieję, że produkty te ułatwią wszystkim dostęp do konfiguracji własnych baretek na mundurze.

Link do baretek:  https://baretki.pl/76-sg-sw-sc-i-inne?p=3

Jednocześnie przypominamy, że baretki w dalszym ciągu dostępne są także w firmie MarPol w Osielsku.

Odznaka Długoletniej Działalności Statutowej SOW Rozmiar: 166.4 kB
Regulamin Odznaki Długoletniej Działalności Statutowej SOW Rozmiar: 65.2 kB
Wniosek odznaka Długoletniej Działalności Statutowej SOW Rozmiar: 34.1 kB
Odznaka XX lecia SOW Rozmiar: 4.7 MB
Regulamin Komisji Odznaki Honorowej SOW Rozmiar: 52.1 kB
Wniosek odznaka honorowa SOW Rozmiar: 62.1 kB
Złota Odznaka Honorowa SOW Rozmiar: 1.8 MB
Srebrna Odznaka Honorowa SOW Rozmiar: 1.6 MB
Brązowa Odznaka Honorowa SOW Rozmiar: 1.8 MB
Baretki Odznaki Honorowej SOW Rozmiar: 698.6 kB
Odznaka Okolicznościowa konferencji z okazji 20-lecia SOW Rozmiar: 91.4 kB
Dane firm wykonujących odznaczenia oraz baretki odznaczeń SOW Rozmiar: 179.1 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej