Dnia 13 marca 1998 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach zarejestrował Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa. Formalnym pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia był ppłk Bohdan Żyła - Dyrektor ZK w Zabrzu, został też wybrany Prezesem Zarządu Głównego kadencji 1998-2003. Jego następcą na stanowisku Prezesa był kpt. Krzysztof Stefaniec - Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego AŚ w Zabrzu, który funkcję swą pełnił w kadencji 2003-2008. Na kolejną kadencję w latach 2008-2013 na funkcję Prezesa wybrano płk. Marka Wójtowicza – Dyrektora AŚ w Słupsku. Podczas kolejnych wyborów władz stowarzyszenia Prezesem został mjr Grzegorz Gdula – Z-ca Komendanta OSSW w Kulach, który swoją funkcję pełnił do czerwca 2015 roku. W dniu 25 lipca 2015 roku podczas Posiedzenia Zarządu Głównego na funkcję Prezesa wybrany został por. Krzysztof Kutela – Starszy Wykładowca OSSW w Kulach OZ w Sulejowie. W dniu 5 października 2018 roku w OSSW w Popowie podczas Konferencji pt. „Przyszłość Stowarzyszenia w świetle zmian modernizacyjnych Służby Więziennej” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które na funkcję prezesa kadencji 2018-2023 wybrało po raz kolejny por. Krzysztofa Kutelę.

Wzorcem naszym jest działające od lat 50-tych Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów IPA. Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa ma ambicje działać w podobny sposób, choć zdajemy sobie sprawę, że doścignięcie wzoru IPA będzie trudne i długotrwałe. Rozumiejąc uwarunkowania wynikające z noszenia munduru chcemy także wypowiadać się w ważnych dla nas sprawach. Statut pozwala nam na uniwersalną aktywność. Jest w nim miejsce na działalność gospodarczą, kulturalną, uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego oraz upowszechnianie wiedzy o naszym środowisku i naszej codzienności. Istnieje też możliwość powoływania kół terenowych Stowarzyszenia, mogących działać niezależnie i samodzielnie w ramach statutu. Otrzymują one podstawę prawną do funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa pragnie także udzielać koleżeńskiego wsparcia i honorować tych, którzy naszym zdaniem na to zasługują. Umożliwia to ustanowione uchwałą Zarządu Głównego „Wyróżnienie Oficerskie”. Jest ono nadawane osobom osiągającym bardzo dobre wyniki w służbie, są aktywnymi i sprawnymi zawodowo, mającymi godne upowszechnienia wyniki w pracy. Stowarzyszenie chce w ten sposób poszerzyć istniejącą gamę wyróżnień możliwych do otrzymania w Służbie Więziennej. Atrybuty wyróżnień, w postaci imiennie dedykowanej szabli oficerskiej są wręczane w sposób uroczysty. Uczestniczenie w życiu Centralnego Ośrodka Szkolenia w Kaliszu, nagradzanie prymusów i wyróżnionych absolwentów szkół chorążych oraz oficerskich. Nadawanie przez Zarząd Główny godności „Członka Honorowego” zasłużonym dla naszego Stowarzyszenia oraz Służby, są jednymi z wielu przykładów naszej działalności.

Przyszły rozwój Stowarzyszenia zależy od zapotrzebowania na taką formę działalności oraz aktywności lokalnych środowisk. Do Stowarzyszenia mogą wstępować oficerowie i chorążowie Służby Więziennej w służbie czynnej oraz emeryci. Można wstępować indywidualnie, można też zakładać koła terenowe przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Jak nasze Stowarzyszenie zostało przyjęte przez funkcjonariuszy? - różnie. Były reakcje nieprzychylne, nawet nerwowe, ale także ciepłe wyrażające poparcie i życzliwość, część środowiska więzienników wykazuje jednak pewną rezerwę.

W kołach terenowych rozwijają się różne formy działalności. Notujemy więc różne aktywności lokalnych grup oficerów i chorążych. W jednych kołach terenowych organizowane są wspólne wyjścia do kina, do teatrów w innych wyjazdy na grzyby, patriotyczne wycieczki do muzeów, a w jeszcze innych integracyjne spotkania weekendowe. Możliwe są też wspólne inicjatywy z innymi organizacjami działającymi w lokalnych środowiskach. Tak np. było w Zabrzu gdzie dwa koła Stowarzyszenia wspólnie ze strzeleckim Towarzystwem Sportowym „TEMIDA” działającym przy Zakładzie Karnym w Zabrzu organizowały Festyny Rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w którym udział bierze średnio kilkadziesiąt rodzin. Kolejną formą tego typu aktywności była wspólna z Motocyklowym Klubem Służb Mundurowych organizacja VIII Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Służb Mundurowych, który odbył się w czerwcu 2015 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie. Zależy nam najbardziej na integracyjnej formie działalności w środowisku funkcjonariuszy Służby Więziennej. Finansowanie Stowarzyszenia oparte jest na deklarowanych miesięcznych składkach członkowskich, które niezmiennie wynoszą 15 zł od osoby i są w całości przeznaczane na cele statutowe.

Aktualnie najprężniej działające koła terenowe Stowarzyszenia znajdują się przy jednostkach:

ZK w Nysie,

AŚ w Krasnymstawie

OSSW w Kulach OZ w Sulejowie,

ZK w Chełmie,

ZK w Potulicach,

AŚ w Lublinie,

OISW w Łodzi.

Ponadto do Stowarzyszenia należą pojedynczy funkcjonariusze z OISW w Szczecinie, Opolu, CZSW w Warszawie oraz kilku innych jednostek.

W poszukiwaniu środowisk sprzyjających rozwojowi Stowarzyszenia i jego członków, Zarząd Główny podpisał porozumienia o wzajemnej współpracy z Krajowym Związkiem Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadal podtrzymuje starania środowiska funkcjonariuszy Służby Więziennej o przywrócenie należnego miejsca, formacji zasłużonej w systemie bezpieczeństwa państwa poprzez reprezentowanie naszej formacji w oficjalnych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Święta Służby Więziennej wpisanych na stałe w kalendarz Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej.

Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa o wpisanie w oficjalny kalendarz imprez sportowych, pojedynku strzeleckiego w klasyfikacji IPSC o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, który odbywa się w COSSW w Kaliszu podczas Mistrzostw Strzeleckich Służby Więziennej.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Jubileuszu 100-lecia Służby Więziennej oraz 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa wspólnie z Biurem Kadr i Szkolenia CZSW w Warszawie organizowaliśmy konferencje naukowe poświęcone problemowi etosu i etyki służbowej, zmian modernizacyjnych Służby Więziennej, kształtując esprit de corps naszej formacji. Dzięki przychylności Kierownictwa Służby, byliśmy również organizatorem Charytatywnego Balu Oficerskiego, który odbył się w OSSW w Popowie.

Na tym jeszcze nie koniec - zastanów się i wstąp w szeregi Stowarzyszenia!

Skład Zarządu Głównego Rozmiar: 161.3 kB
Statut SOW tekst jednolity Rozmiar: 146.6 kB
Deklaracja przystąpienia do SOW Rozmiar: 127.0 kB
Zgoda na potrącanie składki do SOW Rozmiar: 120.2 kB
List Intencyjny o współpracy z KZEiR SW Rozmiar: 1.1 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej