W dniu 13 marca 1998 r. podczas niejawnego posiedzenia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach pozytywnie rozpatrzony został wniosek i w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa. Pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia był ppłk Bohdan Żyła, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, który jako pierwszy został wybrany na funkcję Prezesa. Jego następcą na stanowisku Prezesa Zarządu Głównego został kpt. Krzysztof Stefaniec wywodzący się z Aresztu Śledczego w Zabrzu. Od kwietnia 2008 roku (po Walnym Zebraniu delegatów SOW) do października 2013 roku funkcję tą pełnił płk Marek Wójtowicz, Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku. Kolejnym Prezesem stowarzyszenia został mjr Grzegorz Gdula, Zastępca Komendanta OSSW w Kulach, który swoją funkcję pełnił do czerwca 2015 roku. W dniu 25 lipca 2015 roku podczas Posiedzenia Zarządu Głównego, na Prezesa wybrany został por. Krzysztof Kutela, Starszy Wykładowca Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie.

Wzorcem naszym jest działające od lat 50-tych Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów (International Police Association). Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa ma ambicje działać w podobny sposób, choć zdajemy sobie sprawę, że doścignięcie wzoru IPA będzie trudne i długotrwałe. Rozumiejąc uwarunkowania wynikające z noszenia munduru pragniemy wypowiadać się w sprawach ważnych dla formacji. Statut pozwala nam na uniwersalną aktywność. Jest w nim miejsce na działalność gospodarczą, kulturalną, uczestniczenie w życiu środowisk lokalnych oraz upowszechnianie wiedzy o Służbie, jej sukcesach i problemach.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa podtrzymuje starania środowiska funkcjonariuszy Służby Więziennej o przywrócenie należytego miejsca formacji bardzo zasłużonej w systemie bezpieczeństwa państwa, przez reprezentowanie naszej Służby w oficjalnych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Święta Służby Więziennej, które na stałe wpisane są w kalendarz Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa pragnie także udzielać koleżeńskiego wsparcia i honorować tych, którzy naszym zdaniem na to zasługują. Umożliwia to ustanowione uchwałą Zarządu Głównego „Wyróżnienie Oficerskie”. Jest ono nadawane osobom osiągającym bardzo dobre wyniki w służbie, są aktywne i sprawne zawodowo, mają godne naśladowania wyniki w pracy. Stowarzyszenie chce w ten sposób poszerzyć istniejącą gamę wyróżnień możliwych do otrzymania w Służbie Więziennej. Przykładami naszej działalności jest uczestniczenie w życiu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu poprzez nagradzanie prymusów i wyróżnionych absolwentów szkół chorążych oraz oficerskich. Atrybuty wyróżnień w postaci certyfikatu oraz imiennie dedykowanej szabli oficerskiej są wręczane w sposób uroczysty. Osobom w szczególny sposób zasłużonym dla naszego Stowarzyszenia oraz Służby nadawana jest przez Zarząd Główny godność „Członka Honorowego”.

Za bardzo ważne wydarzenie w życiu Stowarzyszenia należy uznać udział naszego przedstawiciela w uroczystości obchodów 60 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, która odbyła się w Warszawie, gdzie kol. Krzysztof Stefaniec asystował gen. Włodzimierzowi Markiewiczowi, Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej podczas składania wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Przyszły rozwój Stowarzyszenia zależy od zapotrzebowania na taką formę działalności oraz od aktywności lokalnych środowisk. Istnieje możliwość powoływania kół terenowych Stowarzyszenia, mogących działać niezależnie i samodzielnie w ramach statutu. Otrzymują one podstawę prawną do funkcjonowania w lokalnym środowisku.

Do SOW mogą wstępować oficerowie i chorążowie Służby Więziennej, indywidualnie lub zakładając koła terenowe przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Finansowanie SOW oparte jest na deklarowanych składkach członkowskich, które niezmiennie wynoszą 15 zł od osoby i są w całości przeznaczane na cele statutowe.

Aktualnie najprężniej działające koła terenowe Stowarzyszenia znajdują się przy jednostkach:

  • ZK w Nysie,
  • AŚ w Krasnymstawie
  • OSSW w Kulach OZ w Sulejowie,
  • ZK w Chełmie,
  • ZK w Szczecinku.
  • AŚ w Słupsku,

Ponadto do SOW należą pojedynczy funkcjonariusze CZSW w Warszawie, OISW w Koszalinie i Opolu oraz kilku innych jednostek.

W kołach terenowych rozwijają się różne formy działalności, które zależą od aktywności lokalnych grup oficerów i chorążych. W jednych kołach terenowych organizowane są wyjazdy do kina i teatru, patriotyczne wycieczki do muzeów, a w jeszcze innych integracyjne spotkania weekendowe. Możliwe są także wspólne inicjatywy z innymi organizacjami działającymi w lokalnych środowiskach. Tak było np. w Zabrzu, gdzie dwa Koła SOW wspólnie ze Strzeleckim Towarzystwem Sportowym „TEMIDA”, działającym przy Zakładzie Karnym w Zabrzu organizowały Festyny Rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w których udział brało średnio kilkadziesiąt rodzin.

Kolejną formą tego typu aktywności był VIII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Służb Mundurowych (zorganizowany przez ZG SOW wspólnie z Motocyklowym Klubem Służb Mundurowych), który odbył się w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa zostało zaproszone do współorganizowania Mistrzostw Europy Służb Penitencjarnych w Piłce Nożnej organizowanych w miesiącu czerwcu w Ustce. Przyjęliśmy również zaproszenie do współorganizowania Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Piłce Nożnej, które także odbyły się w Ustce.

Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek ZG SOW o wpisanie w oficjalny kalendarz imprez sportowych naszej Służby Pojedynku Strzeleckiego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, który odbywa się w COSSW w Kaliszu podczas Mistrzostw Służby Więziennej w Strzelectwie.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa
Siedziba SOW: OSSW w Kulach OZ w Sulejowie
97-330 Sulejów
tel. 44  645-00-84 (Prezes)
tel. 44  645-00-69 (Sekretarz)
tel. 44  645- 00-67 (Skarbnik)

e-mail: krzysztof.kutela@sw.gov.pl

 

RACHUNEK BANKOWY
ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA OFICERÓW WIĘZIENNICTWA
NA KTÓRY NALEŻY ODPROWADZAĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Bank Zachodni WBK
Nr rachunku: 16 1090 2590 0000 0001 2318 6217

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej