Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

ppor. Michał Bąk
tel: 501 278 378

michal.bak@sw.gov.pl

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Pozostałą korespondencję proszę kierować na adres: zk_uherce@sw.gov.pl

Zapytania kierowane drogą pisemną proszę przesyłać na adres:
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
38-623 Uherce Mineralne
Uherce Mineralne 153

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej