kpt. Łukasz Bielak
e-mail: lukasz.bielak@sw.gov.pl
tel: 82 562 78 60, 519 821 928

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej