ppłk Jacek Zwierzchowski
jacek.zwierzchowski@sw.gov.pl
tel: 81 710 44 02, 503 414 366

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej