RZECZNIK PRASOWY ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY

mjr Bartłomiej Perlak

tel.: 74-854-93-06, 515-796-898

e-mail: bartlomiej.perlak@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej