RZECZNIK PRASOWY
Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu

por. Krzysztof Zamorski

tel: 95 74 27 508 fax: 95 74 27 519
kom. 504 94 22 88 e-mail: krzysztof.zamorski@sw.gov.pl

 

ZASTĘPCA RZECZNIKA PRASOWEGO
Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu

kpt. Paweł Małecki

tel: 95 73 17 910 fax: 95 74 27 519
  e-mail: pawel.malecki@sw.gov.pl

 

Rzecznik prasowy udziela informacji wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.

Korespondencja powinna zawierać: imię i nazwisko dziennikarza, nazwę i adres redakcji oraz numer telefonu.
Pozostałą korespondencję proszę kierować na adres: as_miedzyrzecz@sw.gov.pl

Zapytania przesyłane pocztą tradycyjną proszę kierować na adres:
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu
ul. Młyńska 21
66-300 Międzyrzecz

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej