mł. chor. Adam Kłys

Tel.: (82) 575 61 00,  603977751

Fax.: (82) 576 40 25

E-mail: rzecznik.askrasnystaw@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej