ppłk Elżbieta Krakowska - rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Rzecznik prasowy

Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej

ppłk Elżbieta Krakowska

email: zkm@sw.gov.pl

kom: 723 663 029

Zespół prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.
Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

 

KONTAKT:

Osoba zastępujaca rzecznika prasowego

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

ppłk Bartłomiej Turbiarz

email: zkm@sw.gov.pl

tel. (22) 640 85 43

kom: 606 929 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzecznicy prasowi dyrektorów okręgowych i komendantów ośrodków szkolenia

OISW Stopień, Imię i Nazwisko Telefon komórkowy Telefon służbowy email
Białystok
mjr Michał Zagłoba
795 499 570
85 662 85 25
Bydgoszcz
kpt. Agnieszka Wollmann
505 492 710
52 585 52 96
Gdańsk
mjr Marek Stuba
666 037 274
58 323 10 49
Katowice
mjr Justyna Siedlecka
662 653 555
32 208 45 24
Koszalin
kpt. Izabela Wojtalik-Loranc
795 153 707
94 318 22 31
Kraków
kpt. Anna Czajczyk
609 910 242
12 630 13 12
Lublin
kpt. Edyta Radczuk
607 069 932
81 710 45 64
Łódź
kpt. Paweł Wochal
501 018 873
42 675 00 76
Olsztyn
mjr Magdalena Socha
506 811 348
89 524 87 45
Opole
kpt. Katarzyna Idziorek
605 298 560
77 549 22 13
Poznań
mjr Jan Kurowski
514 006 602
61 856 83 67
Rzeszów
mjr Jarosław Wójtowicz
609 339 384
17 858 07 79
Szczecin
mjr  Sebastian Matuszczak
519 831 959
91 480 91 37
Warszawa
ppor. Marek Pikulski     
605 244 316
22 640 82 84
Wrocław
mł. chor. Karolina Okupniak
669 477 776
71 327 26 96
COSSW Kule
mjr Paulina Ryś-Gonera
512 968 830
34 310 40 54
OSSW Popowo por. Ryszard Mroczkowski 501 437 839 22 782 71 62 wew. 425

ryszard.mroczkowski@sw.gov.pl

ODK SW Sucha por. Emilia Michalska 511 808 759 52 334 12 70

 emilia.michalska@sw.gov.pl

ODK SW Olszanica st. szer. Michał Bąk 501 278 378 13 46 17 460 michal.bak@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej