Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to klucz do rozwoju oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Służba Więzienna skupia personel różnorodny pod względem wykształcenia, specjalizacji i zadań, dlatego doskonalenie zawodowe wymaga opracowania różnorodnych, specjalistycznych i adekwatnych do wykonywanych zadań szkoleń i programów nauczania. Bogata oferta szkoleniowa stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności, pogłębienia wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Każdy funkcjonariusz po przyjęciu do służby odbywa szkolenie wstępne, składające się z wstępnej adaptacji zawodowej, kursu przygotowawczego oraz praktyki zawodowej. Po ukończeniu szkolenia wstępnego ma możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych, specjalistycznych oraz z kursów w ramach doskonalenia zawodowego. W zależności od zajmowanego stanowiska są to szkolenia przygotowujące do zajmowania wyższych stanowisk służbowych oraz szkolenia na przykład z zasad kierowania zespołem ludzkim, z zakresu programów resocjalizacji osób pozbawionych wolności, szkoleń dla dowódców zmian i oddziałowych działów ochrony, statystyków działu ewidencji i wielu innych.

Funkcjonariusz Służby Więziennej to zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej, atrakcyjnej formie warsztatów, zajęć, treningów i wykładów ekspertów, Służba Więzienna zapewnia możliwość skorzystania z najnowocześniejszych sposobów zdobywania wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki współpracy z renomowanymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, bogatej bazie szkoleniowej, w tym szerokiemu dostępowi do bibliotek, sal sportowych i strzelnic, zagwarantowana jest najwyższa jakość procesu kształcenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej