Jeśli twojemu sercu bliskie są hasła: duma, prestiż, honor to Służba Więzienna jest idealnym miejscem dla ciebie. Oprócz pracy z osobami pozbawionymi wolności możesz wybrać jedną z dróg, na której zrealizujesz swoje zamiłowanie do munduru, a także dobitniej wyrazisz miłość do ojczyzny oraz symboli służbowych i narodowych.

_DSC2700.JPGWiele jednostek organizacyjnych Służby Więziennej posiada sztandar. To oznacza, że mają też poczet sztandarowy, który razem ze sztandarem reprezentuje swoją jednostkę w lokalnych wydarzeniach, ale nie tylko. Poczty sztandarowe jednostek penitencjarnych są wystawiane podczas uroczystości państwowych, samorządowych, patriotycznych, patriotyczno-religijnych i służbowych. Ceremoniał Służby Więziennej określa sytuacje z udziałem sztandaru: uroczyste wręczenie sztandaru jednostce organizacyjnej lub pożegnanie i przekazanie sztandaru jednostki, przekazanie stanowiska kierownika jednostki, inauguracja i zakończenie szkolenia zawodowego, promocja na pierwszy stopień oficerski, pogrzeb.

 

Wyjątkowym i jedynym pododdziałem w naszej służbie jest Kompania Reprezentacyjna Służby Więziennej. Bierze ona udział w uroczystościach państwowych mających na celu upamiętnienie najważniejszych wydarzeń w historii państwa polskiego. Jest obecna na obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z okazji Święta Niepodległości oraz na Centralnych Obchodach Święta Służby Więziennej i Promocji Oficerskiej. W przeszłości brała też udział w wielkiej defiladzie z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do NATO, która przeszła ulicami stolicy. Wystawia warty honorowe przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W niektórych okręgowych inspektoratach SW funkcjonują honorowe kompanie Służby Więziennej.

Mundur – taliowana marynarka, dopasowany płaszcz, bryczesy i buty szyte na miarę, bandoliera, szabla z pochwą, temblakiem i żabką – to brzmi dumnie. Takie umundurowanie i wyposażenie jest standardem dla pocztów sztandarowych, pododdziałów: reprezentacyjnego i honorowych. Z dodatkową funkcją wiążą się wyjazdy, szkolenia i próby z wydawania komend, ćwiczenie przejścia w kolumnie, w kościele, oddawanie honorów, wyrzucanie sztandaru, czy chwyty szablą.

 

Kiedy wstąpisz do Służby Więziennej, czeka cię uroczyste złożenie roty ślubowania:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby”. Na zakończenie można dodać: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej