Redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego

Redaktor Naczelny – ppłk dr Piotr ŁapińskiIMG_5142.JPG

Zastępca Redaktora Naczelnego – dr Marcin Dudzik, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Zastępca Redaktora Naczelnego – Robert Pelewicz, Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Sekretarz Redakcji: por. Konrad Wierzbicki

Redaktor tematyczny (psychologia): dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska

Redaktor tematyczny (penologia): dr hab. prof. UŁ. Aldona Nawój-Śleszyński

Redaktor tematyczny (nauki prawne): dr hab. Tomasz Przesławski

Redaktor tematyczny (pedagogika): dr Adam Szecówka

Redaktor językowy (język polski) – Małgorzata Nowotny 

Redaktor językowy (język angielski) – Marta Kuźma

Redaktor statystyczny – Tomasz Banyś

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej