1.  prof. dr hab. Teodor Szymanowski
 2.  prof. dr hab. Stefan Lelental
 3.  prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł
 4.  prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
 5.  prof. dr hab. Piotr Stępniak
 6.  prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
 7.  dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent
 8.  dr hab. prof. UWM Sławomir Przybyliński
 9.  dr hab. prof. KUL Iwona Niewiadomska
 10.  dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz
 11.  dr hab. prof. UWr Jan Maciejewski
 12.  dr Maria Gordon
 13.  dr Jacek Pomiankiewicz
 14.  dr Krystian Bedyński
 15.  dr Tomasz Głowik
 16.  dr Adam Kwieciński
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej