Informacje oraz opracowania dotyczące najczęściej  pojawiających się naruszeń, zawierające standardy orzecznictwa Trybunału, jak również bazę orzeczeń ETPcZ przetłumaczonych na język polski dostępna są pod linkiem:

https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/o-trybunale/

 

Rozmiar: 1.6 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej