Rozmiar: 321.6 kB
Rozmiar: 310.2 kB
Rozmiar: 318.3 kB
Rozmiar: 396.0 kB
Rozmiar: 265.6 kB
Ustawa o Służbie Więziennej Rozmiar: 1.2 MB

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osob (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)  wraz z załącznikiem nr 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r.w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r.)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r.)  

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym Rozmiar: 110.6 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r.w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r.) Rozmiar: 285.3 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wyk onywania kary pozbawienia wolności Rozmiar: 287.1 kB

Komunikat Przewodniczącej Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocowym Służby Więziennej

Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem przekazywania od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, od dnia 30 listopada 2018r., funkcjonowanie Funduszu Pomocowego Służby Więziennej zostało zawieszone na czas nieokreślony.
Równocześnie informuję, że wnioski przesłane do Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocowym Służby Więziennej, zostaną odesłane do wnioskodawców bez rozpatrzenia.

(-) Przewodnicząca
Komisji Zarządzającej
Funduszem Pomocowym Służby Więziennej
ppłk dr n. med. Alicja Kozłowska

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej