Rozmiar: 321.6 kB
Rozmiar: 310.2 kB
Rozmiar: 318.3 kB
Rozmiar: 396.0 kB
Rozmiar: 265.6 kB
Ustawa o Służbie Więziennej Rozmiar: 1.2 MB

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osob (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)  wraz z załącznikiem nr 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r.w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r.)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r.)  

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym Rozmiar: 110.6 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r.w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r.) Rozmiar: 285.3 kB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wyk onywania kary pozbawienia wolności Rozmiar: 287.1 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej