ZŁOTA   KROPLA DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W HAJNÓWCE. Podziękowania za wkład w organizację akcji pobierania krwi oraz szczególne zaangażowanie na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa otrzymali przedstawiciele różnych instytucji, w tym Areszt Śledczy w Hajnówce na czele z Dyrektorem ppłk Romanem Paszko.

CZYTAJ WIĘCEJ

                                                                             

SPOKREWNIENI W SŁUŻBIE. 10 lipca Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu zorganizowało zbiórkę honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe. Udział w niej wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Lublin zbiorka po zapowiedzi.jpgSŁODKO JEST SIĘ DZIELIĆ. Funkcjonariusze z jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więzienej w Lublinie włączyli się w wakacyjną wojewódzką akcję zbiórki krwi. Podczas publicznej akcji w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oddali łącznie 4,5 litra krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Krew Grady Woniecko.jpgCZERWIEC W KOLORZE KRWI. W czerwcu po raz kolejny funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko włączyli się akcję honorowego krwiodawstwa. W tej niewielkiej jednostce każdorazowo około 1/3 załogi oddaje drogocenny dar życia. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Lublin krew terytorialsi.jpgWSPIERAMY TERYTORIALSÓW. Lubelska Służba Więzienna włączyła się do akcji "Krwiobieg Terytorialsa". 15 czerwca nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie mieliśmy stoisko w miasteczku propagującym ideę honorowego krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

Płock Dzien Dawcy Szpiku.jpgDAWCY SZPIKU W PŁOCKU. 7 czerwca w Zakładzie Karnym w Płocku odbył się dzień dawcy szpiku. Funkcjonariusze Zakładu Karnego będący członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi, zorganizowali punkt poboru materiału genetycznego w jednostce. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Koszalin PCK.jpgZASŁUŻENI KRWIODAWCY Z KOSZALINA. Pięciu funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Koszalinie, honorowych krwiodawców z naszego Klubu HDK "Czerwona Mila" zostało odznaczonych podczas Gali z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. CZYTAJ WIĘCEJ

NowyWiśnicz Dzien Krwiodawcy.jpgCZERWONY - KOLOR NADZIEI. Osiemnastu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu honorowo oddało krew w Centrum Krwiodawstwa w Krakowie. Inicjatorem akcji był dyrektor jednostki ppłk Paweł Jastrzębski oraz por. Grzegorz Zgłobicki. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Swiatowy dzien krwiodawstwa.jpgŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY. 14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. To dzień urodzin austriackiego noblisty Karla Landsteinera, lekarza i patologa, który w 1901 roku dokonał odkrycia grup krwi. Idea honorowego krwiodawstwa jest bardzo istotna dla Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

Grudziądz Dzien Krwiodawcy.jpgDZIEŃ KRWIODAWCY W GRUDZIĄDZU. Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi . Wśród nas jest 40 funkcjonariuszy i pracowników, którzy co najmniej 3 razy do roku dzielą się drogocennym darem. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Do skrótu życzenia.jpgŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY. Życzenia przewodniczącego zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej złożone wszystkim honorowym dawcom krwi w naszej formacji w związku ze Światowym Dniem Krwiodawcy obchodzonym 14 czerwca. CZYTAJ WIĘCEJ

SDK Bydgoszcz.jpgBYDGOSZCZ WAŻNA NA MAPIE KRWIODAWSTWA. Funkcjonariusze okręgu bydgoskiego co roku wspierają wszystkie akcje krwiodawstwa. Wśród nich jest ponad 120 honorowych krwiodawców. Przypominają o tym w związku ze Światowym Dniem Krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Wroclaw Odznaki.jpgZASŁUŻENI DLA ZDROWIA NARODU. 12 czerwca w Teatrze Polskim we Wrocławiu odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień Działaczom i Honorowym Dawcom Krwi PCK. Odznaki otrzymali nasi funkcjonariusze. CZYTAJ WIĘCEJ

Inowroclaw Spokrewnieni.jpgHOJNI INOWROCŁAWSCY FUNKCJONARIUSZE. 11 czerwca na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbyła się zbiórka krwi, w której - obok innych służb mundurowych - wzięli udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Opole krew na&nbspwakacje.jpgOPOLSKA AKCJA KRWIODAWCÓW. Klub Honorowych Dawców Krwi Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu organizuje akcję "Krew na wakacje", skierowaną m.in. do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

Gdansk DZZjednoczneni 3.jpgW GDAŃSKU POWSTAŁ KLUB HDK. W Areszcie Śledczym w Gdańsku powołano Klub Honorowych Dawców Krwi. Nowopowstały Klub zrzesza funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Gdańsku. CZYTAJ WIĘCEJ

 

LublinWakacjeZbiorka.jpgWAKACYJNA ZBIÓRKA W LUBLINIE. W środę 19 czerwca  2019 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się wakacyjna zbiórka krwi. Akcja zostanie powtórzona 22 sierpnia. Podczas zbiórki krwi będzie się można zgłosić do Rejestru Dawców Szpiku. CZYTAJ WIĘCEJ

Olsztyn funkcjonariusz szpik.jpgFUNKCJONARIUSZ Z OLSZTYNA DAWCĄ SZPIKU. Nasz kolega, z-ca kierownika działu kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Olsztynie, został dawcą szpiku. W Polsce jest ponad 1,4 miliona potencjalnych dawców szpiku. Wielu z nich to nasi koledzy. Ty też dołącz do akcji #POBRANI. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Gala PCK w&nbspMalborku 2019 1.jpgODZNACZENI WIĘZIENNICY Z MALBORKA. Medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża podczas Gali 100-lecia PCK w Malborku otrzymał m.in. Zakład Karny w Malborku, a także funkcjonariusze z Zakładów Karnych w Malborku i Sztumie, którzy od lat wspierają polskie krwiodawstwo. CZYTAJ WIĘCEJ

Jelenia Gora czerwiec 2019.jpgHOJNI FUNKCJONARIUSZE Z JELENIEJ GÓRY. Kolejna już w tym roku wspólna akcja Aresztu Śledczego z Jeleniej Góry z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu zakończyła się sukcesem. Kilku z nich może już pochwalić się dorobkiem kilkudziesięciu litrów oddanej krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Odznaczeni PGPCK.jpgZASŁUŻYLI NA GRATULACJE. Bartłomiej Muryn, przewodniczący Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa Służby Więziennej dziękuje i gratuluje odznaczonym na Pomorskiej Gali PCK więziennikom - wieloletnim honorowym krwiodawcom. Gala odbyła się 18 maja. CZYTAJ WIĘCEJ

Płock maj 2019.jpgODDAJEMY KREW NA UCZELNIACH. 24 maja krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, na zaproszenie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Karnym w Płocku, dotarł do Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica... CZYTAJ WIECEJ

 

Gdansk Medale PCK 4.jpgODZNACZENI ZA KRWIODAWSTWO. 18 maja w Gdańsku odbyła się Gala Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości uhonorowano funkcjonariuszy gdańskiej Służby Więziennej. Medal otrzymał także Areszt Śledczy w Gdańsku. CZYTAJ WIĘCEJ

Grudziadz maj 2&nbsp2109.jpgKRWIODAWCY Z WIZYTĄ W SZPITALU. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu 23 maja wzięli udział w akcji "Twoja Krew - Moje Życie". W ramach akcji zebrano 62 litry krwi. Funkcjonariusze odwiedzili także małych pacjentów z grudziądzkiego szpitala i wręczyli im upominki. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Plock Maj 2019 odznaczenia.jpgODZNACZENI FUNKCJONARIUISZE Z PŁOCKA. Dwóch funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Płocku odznaczono odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. St. sierż. sztab. Ronald Rybiński oddał do tej pory 36 litrów krwi, zaś st. sierż. Piotr Rybacki - 22 litry krwi.  CZYTAJ WIĘCEJ

Iława Siemiany 2019.jpgODDAWALI KREW W CZASIE REGAT. Zawodnicy trzydniowych Regat o Puchar Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW - funkcjonariusze służb mundurowych,honorowo oddawali w czasie zawodów krew. Regaty odbywały się na Jezioraku. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Koszalin maj 2019.jpg14 LITRÓW Z KOSZALINA.  31 funkcjonariuszy i pracowników Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, Zakładu Karnego i Aresztu Śledczego w Koszalinie 10 maja wzięło udział w akcji krwiodawstwa zorganizowanej w tamtejszym Zakładzie Karnym. 14 litrów krwi trafi do potrzebujących. CZYTAJ WIĘCEJ

Cieszyn maj 2019.jpgKRWIĄ I SZPIKIEM W CIESZYNIE. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie wzięli udział, w akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe. W akcji udało się zebrać ponad 13 litrów krwi. Zarejestrowano również 10 nowych potencjalnych dawców szpiku kostnego. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Olsztyn maj 2019.jpgKOLEJNE LITRY KRWI Z OLSZTYNA. 16 maja funkcjonariusze Służby Więziennej OISW w Olsztynie oddali krew w czasie zbiórki na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie. Niektórzy z naszych funkcjonariuszy w licznych akcjach oddali w sumie nawet kilkanaście litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Hajnowka maj 2019.jpg10 LITRÓW KRWI Z HAJNÓWKI. 15 maja funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Hajnówce po raz kolejny dołączyli do Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych. Kilka dni wcześniej st. chor. Tomasz Kozak, funkcjonariusz hajnowskiego aresztu otrzymał honorową odznakę PCK. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Siedlce Maj 2019.jpgKREW PŁYNIE Z ZK W SIEDLCACH. 10 maja, na placu gen. Sikorskiego w Siedlcach, w ramach Jarmarku św. Stanisława odbyła się się zbiórka krwi prowadzona w ramach akcji „SpoKREWnieni Służbą". Wzięli w niej udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach. CZYTAJ WIĘCEJ

Kaminsk - Maj 2019 1.jpgAKTYWNI KRWIODAWCY Z KAMIŃSKA. 6 maja z okazji 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża do akcji krwiodawstwa przyłączyli się - jak zawsze - funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Kamińsku. Po akcji na honrowych dawców krwi czekały liczne atrakcje. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Poznan - maj 2019 1.jpgPOZNAŃ ODDAŁ KREW. W poniedziałek, 6 maja wielkopolscy więziennicy i kuratorzy sądowi oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości z poznańskiego sądu okręgowego, po raz kolejny wspólnie "przelewali krew" w ramach kampanii #MamyToWeKrwi - jak zwykle było wesoło i efektywnie. CZYTAJ WIĘCEJ

Kraków 2019 4.jpgCZERWONY STRUMIEŃ Z KRAKOWA. 25 kwietnia ponad stu funkcjonariuszy krakowskich służb mundurowych zebrało niemal 54 litrów krwi. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie reprezentowała delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Potulice funkcjonariusz.jpgODZNACZONY FUNKCJONARIUSZ Z POTULIC. W Zakładzie Karnym w Potulicach pełni służbę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. st. sierż. Włodzimierz Nowicki. Od 2004 roku oddał łącznie 19,12 litra krwi, czyli więcej niż posiadają trzy  dorosłe osoby. CZYTAJ WIĘCEJ

Włocławek kwie 2019.jpgWIĘZIENNICY Z WŁOCŁAWKA DALI KREW.  12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włocławku oddali krew dla osób potrzebujących w ramach II edycji akcji „SpoKREWnieni służbą”. Akcja będze trwała do 1 września. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Elbląg kwie.jpgPRAWIE 5 LITRÓW KRWI Z ELBLĄGA. 12 funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Elblągu oddało 4,95 litra krwi w ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Święta Niepodległości oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.  CZYTAJ WIĘCEJ

Wierzchowo - kwiecien 19 a.jpgWIĘZIENNICY EDUKUJĄ UCZNIÓW. O tym jak cennym darem jest krew po raz kolejny rozmawiali z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu st. sierż. Bartłomiej Muryn, przewodniczący Zespołu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w SW oraz kpr. Ewelina Cichoń. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Dzialdowo - promocja krwi.jpgSPOKREWNIENI SŁUŻBĄ 2019. 27 marca w Działdowie odbyła się ogólnopolska zbiórka krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służbą” przeprowadzonej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziewiętnastu honorowych dawców krwi służb mundurowych, oddało 8 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Swidnica - kwie 2019.jpgKREW PŁYNIE ZE ŚWIDNICY. Kilkunastu funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Świdnicy wzięło udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi  okazji 100-lecia Służby Więziennej. Wielu z nich  to stali i zasłużeni krwiodawcy. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Katowice marzec 1.jpgŚLĄSK ODDAŁ 65 LITRÓW KRWI. Prawie 65 litrów krwi oddali śląscy funkcjonariusze Służby Więziennej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Do akcji przystąpili zarówno funkcjonariusze - wieloletni krwiodawcy, jak i osoby, które krew oddały po raz pierwszy w życiu. CZYTAJ WIĘCEJ

45c035c21a22ccb722e2ad79ba4363c0baf26732.jpgGRUDZIĄDZKA DWÓJKA ODDAŁA 12 LITRÓW KRWI.  25 funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu czynnie włączyło się w ogólnopolską akcję honorowego krwiodawstwa na 100-lecie Służby Więziennej, oddając między styczniem a marcem 12 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Warszawa okreg podsumowanie 3.jpg60 LITRÓW KRWI Z OKRĘGU WARSZAWSKIEGO. W akcji krwiodawstwa na 100-lecie powstania Służby Więziennej zorganizowanej przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w SW od stycznia do marca funkcjonariusze okręgu warszawskiego oddali 60 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Kwidzyn marzec 2019.jpegKROPLA ŻYCIA W KWIDZYNIU. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Kwidzyniu od stycznia brali udział w akcji krwiodawstwa z okazji 100-lecia istnienia Służby Więziennej. Łącznie zebrano 5,9 litrów krwi. Niedawno powstał tam również klub honorowych krwiodawców "Kropla życia". CZYTAJ WIĘCEJ

 

Siedlce marzec 2019 studenci.jpgWIĘZIENNICY ZAPROSILI STUDENTÓW. Studenci i wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach włączyli się do akcji honorowego oddawania krwi z okazji 100-lecia Służby Więziennej. Siedlecki finał akcji miał miejsce 25 marca. CZYTAJ WIĘCEJ

Grudziadzmarzec20193.jpgWIOSENNA KREW W GRUDZIĄDZU. W pierwszym dniu wiosny funkcjonariusze i pracownicy Zakładów Karnych Nr 1 i Nr 2 w Grudziądzu oraz przedstawiciele innych służb przeprowadzili akcję krwiodawstwa. Funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych oddali 26 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

87cb2ac2ac7b5685819cb2fa832bc3ca63fd3bf8.jpg13 LITRÓW KRWI Z GDAŃSKA. 24 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce oraz członków ich rodzin oddało w sumie ponad 13 litrów krwi w ramach akcji honorowego krwiodawstwa trwającej tam od 21 stycznia do 23 marca. CZYTAJ WIĘCEJ

Czestochowa Wąsocz Górny poziom.jpegRUCH KRWIODAWSTWA W CZĘSTOCHOWIE. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym włączyli się do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji 100-lecia powstania Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

 

OS SW Kule 2019.jpgOŚRODEK W KULACH ODDAJE KREW. 20 marca w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Wzięli w niej udział słuchacze i kadra Ośrodka - w tym roku 31 osób oddało łącznie niemal 14 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Tarnów marzec 2019.jpgPONAD 21 LITRÓW Z TARNOWA. Działający przy ZK w Tarnowie Klub Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizował zbiórkę krwi, w której wzięli udział nie tylko funkcjonariusze i cywilni pracownicy Zakładu Karnego, ale także osoby z zewnątrz. Efekt? Ponad 21 litrów krwi od 51 dawców. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Budgoszcz-Fordon 2019.jpg16 LITRÓW KRWI W FORDONIE. 15 marca odbyła się zbiórka krwi zorganizowana przez fordońską jednostkę penitencjarną. W ciągu kilku godzin zebrano ponad 16 litrów krwi od krwiodawców z Zakładu Karnego oraz ich rodzin i mieszkańców dzielnicy Fordon. CZYTAJ WIĘCEJ

AS Gliwice 2019.jpgODZNACZONY FUNKCJONARIUSZ Z GLIWIC. St. sierż. Arkadiusz Bieras otrzymał odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. To kolejny funkcjonariusz gliwickiego aresztu, który aktywnie wspiera krwiodawstwo w Służbie Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Żytkowice marzec 2019.jpgKRWIODAWCY Z ŻYTKOWIC. 15 marca na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach w ramach ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej, gościł mobilny punkt poboru krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Barczewo 2019.jpgBARCZEWO HOJNIE DZIELI SIĘ KRWIĄ. 11 marca po raz 25. od 2012 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Barczewie włączyli się do akcji honorowego krwiodawstwa. Łącznie uczestniczyło w nich 614 funkcjonariuszy, którzy oddali łącznie 248 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Zareba marzec 2019.jpgFUNKCJONARIUSZE Z ZARĘBY ODDALI KREW. W Zakładzie Karnym w Zarębie 11 marca po raz kolejny odbyła się akcja krwiodawstwa. Akcje takie są systematycznie organizowane i wspierane przez szereg honorowych dawców krwi związanych z tutejszą jednostka penitencjarną. CZYTAJ WIĘCEJ

Cieszyn marzec 2019.jpgLITRY KRWI Z CIESZYNA. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie z Oddziałem Zewnętrznym w Bielsku Białej włączyli się do akcji honorowego oddawania z okazji 100-lecia Służby Więziennej. Od początku tego roku cieszyńscy funkcjonariusze oddali łącznie już 9 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Kaminsk - marzec 2019.jpgTORT I CIASTA DLA KRWIODAWCÓW. 8 marca funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Kamińsku wzięli udział w kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa. Tytułowe ciasta przygotowali komendanci i dyrektorzy lokalni jednostek służb mundurowych. A tort - PCK w związku ze 100-leciem swojego istnienia. CZYTAJ WIĘCEJ

Plock Marzec 2019.jpgPŁOCK ODDAJE KREW. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku po raz kolejny włączyli się do akcji honorowego krwiodawstwa. 8 marca do jednostki przybył mobilny punkt poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Zgłosiło się 28 funkcjonariuszy, z których 16 oddało ponad 7 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Grudziadz 21-03-2019.jpgNIEDŁUGO ZBIÓRKA KRWI W GRUDZIĄDZU. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu 21 marca, w lokalnym Centrum Sportu i Rekreacji Marina organizuje Ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100- lecia powstania Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

Dzierzoniow 03-2019-2.jpgDZIERŻONIÓW WE KRWI. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przyłączyli się do akcji honorowego oddawania krwi. Odbyła się ona w Klubie HDK przy KPP w Dzierżoniowie przy udziale Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. CZYTAJ WIĘCEJ

 

IMG-20190302-WA0017-20190303-221755154.jpgFUNKCJONARIUSZE Z MALBORKA ZORGANIZOWALI REMONT PCK. Remont nowej siedziby malborskiego oddziału PCK przeprowadzili funkcjonariusze ZK w Malborku wraz z wolontariuszami i osadzonymi. Przy ZK w Malborku działa klub Honorowego Dawcy Krwi PCK. CZYTAJ WIĘCEJ

Gizycko dla SG 2.jpg15 LITRÓW KRWI DLA POGRANICZNIKA. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Giżycku włączyli się w akcję zbiórki krwi dla funkcjonariusza Straży Granicznej, który został ciężko ranny podczas służby. W akcji honorowego krwiodawstwa zebrano łącznie ok. 14850 ml krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Olsztyn - 25 02 2019.jpgOLSZTYN HONOROWO NA 100-LECIE. Areszt Śledczy w Olsztynie włączył się w akcję honorowego oddawania krwi z okazji 100 – lecia powstania Służby Więziennej. 25 lutego funkcjonariusze aresztu oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. CZYTAJ WIĘCEJ

Jastrzebie - 26 02 2019.jpgKREW Z JASTRZĘBIA-ZDROJU. 26 lutego jastrzębscy funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w akcji honorowego oddania krwi. Zbiórka ma być początkiem cyklu akcji, które będą organizowane w tym roku przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZK w Jastrzębiu-Zdroju. CZYTAJ WIĘCEJ

 

CzerwonyBor 20-02-19-2.jpgLITRY KRWI Z CZERWONEGO BORU. Dwudziestu czterech funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wzięło udział w akcji honorowego krwiodawstwa, którą Zakład zorganizował wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Łącznie oddali 11 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Przemyśl ZK 13 02 2019.jpgSZCZĘŚLIWA 13-TKA W PRZEMYŚLU. W środę, 13 lutego dziewięciu funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Przemyślu wzięło udział w ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa służb mundurowych oddając krew w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Przemyślu. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Strzelin ZK 20-02-19.jpgFUNKCJONARIUSZE ZE STRZELINA ODDALI KREW. We wtorek, 19 lutego w Zakładzie Karnym w Strzelinie kilkudziesięciu funkcjonariusze i pracowników tutejszej jednostki honorowo oddawało krew. Wielu z nich jest od dawna honorowymi dawcami krwi i deklaruje udział w kolejnych akcjach. CZYTAJ WIĘCEJ

Kielce AS 20-02-19.jpgDAR Z KIELECKIEGO ARESZTU. 15 lutego funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Kielcach zgłosili się do akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Dwudziestu pięciu funkcjonariuszy oddało ponad 11 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Koszalin 17 litrow krwi.jpgPONAD 17 LITRÓW KRWI Z KOSZALINA. W czwartek, 7 lutego z okazji 100-lecia Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. W akcji wzięło udział 38 funkcjonariuszy i pracowników zakładu, którzy łącznie oddali ponad 17 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Radom-18-02-2019.jpgRADOMSKA KROPELKA SPRAWIEDLIWOŚCI. Funkcjonariusze z Radomia wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej przez Klub PCK HDK „Kropelka Sprawiedliwości” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr. Konrada Vietha w Radomiu. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Moscice-czwartek-07-02.jpgMOŚCICE SPŁYNĘŁY KRWIĄ. W czwartek, 7 lutego funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi. Liczba dawców w zakładzie wzrasta - obecnie w jednostce dawcy krwi stanowią już około 20 proc. załogi. CZYTAJ WIĘCEJ

Krew Hajnowka.jpgKOLEJNA ZBIÓRKA KRWI W HAJNÓWCE. We wtorek, 5 lutego, w Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. W ramach akcji 29 funkcjonariuszy Służby Więziennej oddało ponad 13 litrów krwi w mobilnym punkcie poboru krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

991bf9d18ffb79e5c1722d0b7fb4f6f0becfb143.jpgTO BYŁ UDANY ROK - OSIĄGNĘLIŚMY DUŻO. Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej przedstawił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu obszerne sprawozdanie z działalności za ubiegły rok. CZYTAJ WIĘCEJ

akcjaogolnopolska.pngDO 23 MARCA MOŻNA ODDAĆ KREW. Z okazji święta Służby Więziennej oraz 100-lecia powstania formacji, Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej organizuje ogólnopolską akcję krwiodawstwa. Krew można oddać w dowolnym punkcie poboru krwi w Polsce. CZYTAJ WIĘCEJ

 

JeleniaGora3.jpgSERCE W MUNDURZE W JELENIEJ GÓRZE. 7 stycznia funkcjonariusze z jeleniogórskiego Aresztu Śledczego wzięli udział w pierwszej tegorocznej akcji oddawania krwi. W akcji wzięli udział członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” przy tutejszym Areszcie Śledczym. CZYTAJ WIĘCEJ

Stargard1.jpgSTARGARD SPŁYNĄŁ KRWIĄ. Po raz pierwszy w Nowym Roku w Stargardzie przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych. Swoją krew oddali także funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

aa693a44122365440a070fc408bd1b25988f3583.jpgHOJNIE ODDAWALIŚMY KREW. Ponad tonę krwi oddali w ub. roku funkcjonariusze Służby Więziennej. Wielu otrzymało odznaczenia i dyplomy honorowych dawców krwi. Z okazji 100-lecia istnienia formacji w tym roku  zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

Radom podsumowanie Mazowsze.jpgPONAD 80 LITRÓW KRWI. Od 15 października do 21 grudnia trwała Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych. Przed jednostkami okręgu warszawskiego w ramach akcji ustawione zostały mobilne punkty krwiodawstwa. Zebrały one ponad 80 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Hajnowek 2018.jpgMEDAL DLA FUNKCJONARIUSZA Z HAJNÓWKI. 14 grudnia medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK uhonorowany został st. chor. Tomasz Kozak, funkcjonariusz Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Hajnówce. CZYTAJ WIĘCEJ

Grochów 2018.jpgGROCHÓW NIE ŻAŁUJE KRWI. 12 grudnia we współpracy z kadrą Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu, w krwiobusie na terenie tej jednostki, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oddali krew. Wcześniej na terenie grochowskiej jednostki odbyła się prelekcja o krwiodawstwie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Słuzewiec - 12-2018.jpgPONAD 18 LITRÓW NA SŁUŻEWCU. 12 grudnia 41 funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec, Aresztu Śledczego Warszawa Grochów oraz Komisariatu Policji w Lesznowoli oddało łącznie ponad 18 litrów krwi w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Rozmiar: 1.3 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej