plakat HDK SW 18.12.2018.jpg

Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach honorowego oddawania krwi, współdziałanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami współpracującymi i zajmującymi się oddawaniem krwi, współdziałanie stowarzyszeń, klubów Honorowych Dawców Krwi działających w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i innych służbach mundurowych - to tylko niektóre z celów Zespołu ds. Popularyzowania Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Krwiodawcy Służby Więziennej obecnie zrzeszeni są w kilkunastu Klubach Honorowych Dawców Krwi. Wszyscy ich członkowie mocno utożsamiają ze Służbą Więzienną, zarówno podczas indywidualnych zbiórek krwi, jak i wielkich ogólnopolskich przedsięwzięć, np. Akcja Nasza Krew - Nasza Ojczyzna, których finalnym efektem działania i aktywności było zebranie w latach 2014-2016 ponad 1600 litrów najcenniejszego leku jakim jest krew.

W celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zarządzeniem nr 74 z 21 grudnia 2017 r. - powołał Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.  Pozwala to na dalszy rozwój ruchu krwiodawczego w Służbie Więziennej i utworzenie nowych klubów Honorowych Dawców Krwi. Powyższe niewątpliwie przyczynia się do m.in. złagodzenia deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia. Wpływa również na tworzenie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej w postrzeganiu społecznym. Pomaga wytworzyć również przekonanie, że funkcjonariusz państwowy - wykonując obowiązki ustawowe - jest jednocześnie osobą niosącą konkretną pomoc w często dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach oraz bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia oraz życia ludzkiego, dając osobisty przykład a także wsparcie.

W świetle powyższego śmiało można stwierdzić, że Honorowe Krwiodawstwo w Służbie Więziennej jest jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Skoordynowane i zaplanowane działania zespołu są doskonałą formą promocji formacji, zaś sami krwiodawcy stają się niejako ambasadorami zdrowia w lokalnych środowiskach zawodowych, szkolno - wychowawczych itp. Regularnie organizowane przez Służbę Więzienną zbiórki krwi przynoszą dodatkowe korzyści w postaci podniesienia zaufania publicznego do Naszej formacji.

Ponadto współpraca funkcjonariuszy Służby Więziennej z członkami społeczności w dziedzinie krwiodawstwa oraz uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach społecznych, niewątpliwie przekłada się na umacnianie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza i pracownika więziennictwa oraz Służby Więziennej jako formacji. 

 

 

JeleniaGora3.jpgSERCE W MUNDURZE W JELENIEJ GÓRZE. 7 stycznia funkcjonariusze z jeleniogórskiego Aresztu Śledczego wzięli udział w pierwszej tegorocznej akcji oddawania krwi. W akcji wzięli udział członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” przy tutejszym Areszcie Śledczym. CZYTAJ WIĘCEJ

Stargard1.jpgSTARGARD SPŁYNĄŁ KRWIĄ. Po raz pierwszy w Nowym Roku w Stargardzie przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych. Swoją krew oddali także funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

aa693a44122365440a070fc408bd1b25988f3583.jpgHOJNIE ODDAWALIŚMY KREW. Ponad tonę krwi oddali w ub. roku funkcjonariusze Służby Więziennej. Wielu otrzymało odznaczenia i dyplomy honorowych dawców krwi. Z okazji 100-lecia istnienia formacji w tym roku  zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

Radom podsumowanie Mazowsze.jpgPONAD 80 LITRÓW KRWI. Od 15 października do 21 grudnia trwała Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych. Przed jednostkami okręgu warszawskiego w ramach akcji ustawione zostały mobilne punkty krwiodawstwa. Zebrały one ponad 80 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Hajnowek 2018.jpgMEDAL DLA FUNKCJONARIUSZA Z HAJNÓWKI. 14 grudnia medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK uhonorowany został st. chor. Tomasz Kozak, funkcjonariusz Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Hajnówce. CZYTAJ WIĘCEJ

Grochów 2018.jpgGROCHÓW NIE ŻAŁUJE KRWI. 12 grudnia we współpracy z kadrą Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu, w krwiobusie na terenie tej jednostki, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oddali krew. Wcześniej na terenie grochowskiej jednostki odbyła się prelekcja o krwiodawstwie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Słuzewiec - 12-2018.jpgPONAD 18 LITRÓW NA SŁUŻEWCU. 12 grudnia 41 funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec, Aresztu Śledczego Warszawa Grochów oraz Komisariatu Policji w Lesznowoli oddało łącznie ponad 18 litrów krwi w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”. CZYTAJ WIĘCEJ

Zaklad w&nbspZarebie 2018.jpgKREW OD FUNKCJONARIUSZY W ZARĘBIE. 10 grudnia 21 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Zarębie oddało krew w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".  W tutejszym Zakładzie wielu funkcjonariuszy ma tytuł honorowego dawcy krwi tylko za akcje prowadzone w Zakładzie Karnym. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Koszalin 12-2018.jpgKOSZALIN ODDAJE KREW. 12 grudnia 33 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie przyłączyli się do wspólnej akcji zbiórki krwi dla potrzebujących, którą przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. CZYTAJ WIĘCEJ

Sieradz medale 2018.jpgSIERADZKA KREW NA MEDAL. Mjr Paweł Laszczyk, st. sierż. sztab. Paweł Sośnicki oraz st. sierż. sztab. Konrad Ciesiołkiewicz z ZK w Sieradzu otrzymali brązowe odznaki honorowych zasłużonych dawców krwi. Od czasu zorganizowania pierwszej akcji funkcjonariusze i pracownicy sieradzkiego zakładu oddali łącznie ponad 140 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Malbork medale 2018.jpgODZNACZENIA ZA KREW W MALBORKU. Honorowi krwiodawcy z Zakładu Karnego w Malborku 24 listopada odebrali odznaczenia, medale i nagrody w czasie gali z okazji obchodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Odznakę Honorową otrzymał Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku. CZYTAJ WIĘCEJ

Opole Lubelskie 12-2018.jpgOPOLE LUBELSKIE KRWIĄ MOCNE. 11 grudnia dziewięciu funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oddało honorowo krew podczas zbiórki zorganizowanej we współpracy z KP Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". CZYTAJ WIĘCEJ

 

Krew Krzywaniec 2018.jpgKREW Z KRZYWAŃCA, LUBUSKA I WAŁOWIC. 4 grudnia funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Lubsku i Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Pinczow 2018.jpgPIŃCZÓW NASTAWIONY NA POMOC. 7 grudnia w Pińczowie 34 funkcjonariuszy z pińczowskiej jednostki w ramach 18 edycji lokalnej akcji oddawania krwi oddało krew dla 12–letniego Kuby, który jest mieszkańcem powiatu pińczowskiego i zmaga się z poważną chorobą. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Siedlce gru3 2018.jpgKREW POPŁYNĘŁA W SIEDLCACH. Siedleckie służby mundurowe 4 grudnia uczestniczyły w akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej przez Zakład Karny w Siedlcach dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. CZYTAJ WIĘCEJ

fa51d650081d9b4aa1c8271e2e30ef3d0c493632.jpgFUNKCJONARIUSZE W ŻYTKOWICACH ODDALI KREW. 28 listopada na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – nasza Ojczyzna” gościł mobilny punkt poboru krwi. Funkcjonariusze tutejszej jednostki po raz kolejny chętnie przyłączyli się do akcji. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Czerwony bor podziekowania 2.jpgDYPLOM KRWIĄ OKUPIONY. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku doceniło wkład funkcjonariusz Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Uroczyście przekazało im podziękowanie za propagowanie idei krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

Gorzow Wlkp.jpgFUNKCJONARIUSZE Z GORZOWA ODDALI KREW. 28 listopada 2018 r., przed Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. W akcji wzięli udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.  CZYTAJ WIĘCEJ

 

Kielce-16-11.jpg15 LITRÓW KRWI Z ARESZTU W KIELCACH. W akcji honorowego oddawania krwi zorganizowanej przez Areszt Śledczy w Kielcach wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wzięło udział 33 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy oddali 15 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Koszalin 2018.jpgBEZCENNY DAR KRWI Z KOSZALINA. 11 litrów krwi z okazji  Święta Niepodległości oddało 25 krwiodawców na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie w mobilnym punkcie poboru krwi. Nie po raz pierwszy funkcjonariusze jednostki w Koszalinie wzięli udział w akcji krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Bialystok-21-11.jpgFUNKCJONARIUSZE Z HARCERZAMI. 21 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku wspólnie z harcerzami Chorągwi Białostockiej ZHP w zaparkowanym przed Zakładem Karnym krwiobusie oddawali krew w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". CZYTAJ WIĘCEJ

Radom-22-11.jpgRADOMSKA KROPLA SPRAWIEDLIWOŚCI. 22 listopada funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Radomiu oddali krew w ramach akcji przeprowadzonej na terenie radomskiej jednostki m.in. przez Klub PCK HDK „Kropelka Sprawiedliwości”. CZYTAJ WIĘCEJ

 

46525646_361775087892813_2188316271450259456_n.jpgKREW ŁĄCZY W TARNOWIE. Policja, Służba Więzienna, Straż Pożarna, pogranicznicy i żołnierze byli organizatorami akcji „Łączy nas krew”, która odbyła się17 listopada w Tarnowie. W akcji wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb z Dąbrowy Tarnowskiej, Tarnowa i Krakowa. CZYTAJ WIĘCEJ

46698317_266055620759783_7076916870313410560_n.jpgFUNKCJONARIUSZE Z WŁOCŁAWKA ODDALI KREW. 22 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włocławku przyłączyli się do akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe w regionie, która odbyła się w gmachu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. CZYTAJ WIĘCEJ

 

dzialdowo1.jpgKREW POPŁYNĘŁA Z DZIAŁDOWA. 14 listopada na terenie Aresztu Śledczego w Działdowie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Poza funkcjonariuszami i pracownikami działdowskiej jednostki brali w niej udział funkcjonariusze i pracownicy zaprzyjaźnionych służb mundurowych. CZYTAJ WIĘCEJ

PrzytulyStare.jpgFUNKCJONARIUSZE NA ŚWIĘCIE KRWIODAWCÓW. W sobotę, 17 listopada 2018 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych wzięli udział w gali podsumowującej działalności honorowych dawców krwi w 2018 roku, która odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury. CZYTAJ WIĘCEJ

 

9c0bb05a749f8d908ce754ac5f37754dcb190958.jpgODDAJESZ KREW - RATUJESZ ŻYCIE, to hasło pod którym 9 listopada funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Raciborzu wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zorganizowali tegoroczną zbiórkę krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

malbork1.jpgFUNKCJONARIUSZE Z MALBORKA ODDALI KREW. 9 listopada 2018 r. w Malborku została zorganizowana zbiórka krwi pod hasłem "100 litrów krwi na 100-lecie Niepodległości". Wzięli w niej udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku. Mobilny punkt w ciągu kilku godzin zebrał ponad 7 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

021.JPGPŁOCKA "KROPLA SPRAWIEDLIWOŚCI". 5 listopada przy Zakładzie Karnym w Płocku, dzięki  zaangażowaniu kierownictwa zakładu, oraz tamtejszych funkcjonariuszy, powstał Klub  Honorowych  Dawców  Krwi   "Kropla Sprawiedliwości". CZYTAJ WIĘCEJ

63062cc42229f5e953120931236e4b8753e12622.jpgKREW PŁYNIE Z ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko po raz drugi w tym roku włączyli się w ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi - w ciągu jednego dnia oddali 10 litrów krwi. CZYTAJ DALEJ

 

Plakat Krew Sluzewiec.jpgAKCJA "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA" W GRUDNIU NA SŁUŻEWCU. 12 grudnia br. w godz. 9.00 – 14.00 przed Aresztem Śledczym w Warszawie Służewcu zaparkuje krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym krew będzie mógł oddać  każdy zainteresowany. CZYTAJ WIĘCEJ

Hrubieszow mundurowi.jpgMUNDUROWI Z HRUBIESZOWA ODDALI KREW. Od 29 października 2018 roku funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie aktywnie włączyli się do akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” . Wśród funkcjonariuszy hrubieszowskiego zakładu jest wielu honorowych dawców krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

1-19877.jpgODZNACZENIA MINISTRA ZDROWIA I PCK DLA MUNDUROWYCH. 25 października w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznak Ministra Zdrowia i PCK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

991bf9d18ffb79e5c1722d0b7fb4f6f0becfb143.jpgAKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W BIAŁOŁĘCE. 19 listopada w mobilnym punkcie poboru krwi przed budynkiem administracji aresztu, odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Poznan Mamy To We Krwi.jpg#MamyToWeKrwi. "Mamy to we Krwi" to kampania krwiodawstwa prowadzona przez pracowników wymiaru sprawiedliwości i poznański inspektorat SW. Tym razem dołączyli do akcji pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. CZYTAJ WIĘCEJ

Akcja Krwiodawstwa Strzelce.jpgAKCJA KRWIODAWSTWA. 19 października br. ośmiu funkcjonariuszy strzeleckiej "jedynki" oddało honorowo krew w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, wspierając potrzebujących blisko 4 litrami krwi. Chętnych było dwukrotnie więcej... CZYTAJ WIĘCEJ

 

Uherce M.jpgUHERCE MINERALNE ODDAJĄ KREW. Od 23 października funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych włączyli się do ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa Służb Mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. CZYTAJ WIĘCEJ

JastrzebieZdrojKrew.jpgKREW NA WAGĘ ZŁOTA. 22 października przed Zakładem Karnym w Jastrzębiu Zdroju rozpoczęła się akcja honorowego oddawania krwi zainicjowana przez Klub Honorowych Krwiodawców przy ZK Jastrzębie Zdrój. W ciągu niespełna trzech godzin oddano ponad 11 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

7260239b3d1dbb99359b6a29aa7a54e1696092a9.jpgW GRUDZIĄDZU POLAŁA SIĘ KREW. 18 października br. kolejny raz wszystkie formacje mundurowe w Grudziądzu zjednoczyły się aby podzielić się bezcennym darem jakim jest krew. Mundurowi oddali jej prawie 90 litrów! CZYTAJ WIĘCEJ

Kornowo 4.jpgFUNKCJONARIUSZE Z KORONOWA ODDALI KREW. Kolejna odsłona akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" miała miejsce 24 października w Zakładzie Karnym w Koronowie. 17 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zakładu oddało krew dla potrzebujących. CZYTAJ WIĘCEJ

 

AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w SULEJOWIE Młodzi funkcjonariusze, biorący udział w szkoleniu wstępnym, po raz kolejny odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. CZYTAJ WIĘCEJ

HONOROWE ODDAWANIE KRWI - zajmuje tylko chwilę Funkcjonariusze jeleniogórskiego aresztu zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi ponownie przyczynili się do zorganizowania w dniu 23 lipca 2018 r. na terenie Aresztu Śledczego akcji honorowego oddawania krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

SW DLA POLICJI 18 lipca, przed KP Policji w Łęczycy, przeprowadzona została druga już w tym roku edycja zbiórki krwi pn. „Sto litrów krwi na stulecie Policji”.  Odpowiadając na apel kolegów z łęczyckiej komendy do akcji przyłączyli się po raz kolejny funkcjonariusze z ZK w Grabalinie. CZYTAJ WIĘCEJ

XI AKCJA KRWIODAWSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH Po raz jedenasty funkcjonariusze SW z Podkarpacia odpowiedzieli na apel  o wsparcie wystosowany przez RCKiK w Sanoku. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego. CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

MUNDUROWY DAR SERCA 2018 Trzydziestu funkcjonariuszy honorowych dawców krwi i 13,5 litra życiodajnego płynu - to efekt zbiórki krwi w ZK w Koszalinie, która odbyła się 05 lipca br. w ramach akcji Mundurowy Dar Serca 2018 pod patronatem dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. CZYTAJ WIĘCEJ

KREW DAJĄCA ŻYCIE W odpowiedzi na apel RCKiK w Olsztynie, dotyczący braku zasobów krwi w województwie warmińsko–mazurskim, szczególnie w okresie wakacyjnym, Zakład Karny w Barczewie zorganizował po raz kolejny akcję honorowego oddawania krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

HONOROWY DAWCA KRWI Wśród odznaczonych dawców przez RCKiK w Bydgoszczy z okazji obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy znalazł się po raz kolejny funkcjonariusz SW. W tym roku został nim st. sierż. Andrzej Janowski – funkcjonariusz działu ochrony fordońskiej jednostki penitencjarnej. CZYTAJ WIĘCEJ

DOŁĄCZ DO BAZY POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU To kolejne przedsięwzięcie zorganizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działający przy Areszcie Śledczym w Lublinie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

„TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE” – pod takim hasłem odbyła się VI akcja zbiórki krwi w ZK nr 2 w Grudziądzu. Zbiórka przeznaczona była dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także dla chorujących dzieci. W tym roku w szczególności dla Marcela, zmagającego się z silną białaczką. CZYTAJ WIĘCEJ

Honorowy krwiodawca z Garbalina. 25 czerwca br., na terenie łódzkiej Manufaktury, odbyła się uroczystość z okazji ŚDK. Była to uroczystość o zasięgu wojewódzkim, której celem było wyróżnienie zasłużonych dawców krwi. Wśród trzydziestu osób, wytypowanych do uhonorowania odznaczeniem, znalazł się także funkcjonariusz z ZK w Garbalinie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Ratują życie. Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w sali plenarnej Rady Miasta Gdańska 79. krwiodawców otrzymało odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu-Honorowy Dawca Krwi. Wśród wyróżnionych przez Ministra Zdrowia byli funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

Areszt w Ostrowie Wlkp. „oddaje krew z kablówką". Funkcjonariusze Aresztu w Ostrowie po raz kolejny przyłączyli się do organizowanej przez Telewizję Proart akcji krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

 

„Kropla życia” w AŚ w Warszawie Służewcu. Z przyjemnością informujemy, że w tym roku w naszym więzieniu funkcjonariusze i pracownicy powołali do życia Klub Honorowego Dawcy Krwi. Na chwilę obecną klub zrzesza 30 osób. CZYTAJ WIĘCEJ

Zasłużeni z ZK w Malborku. W Sali Plenarnej Rady Miasta Gdańska wręczono odznaczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia i Narodu. Wśród osób odznaczonych znaleźli się równierz funkcjonariusze Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Litry krwi z Pińczowa. Funkcjonariusze z ZK w Pińczowie przyłączyli się do szesnastej  edycji akcji „Oddaj Krew Podziel się życiem” zorganizowanej przez Towarzystwo Krewcy Ponidzianie i Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Akcja ma dla nas szczególne znaczenie ponieważ dedykujemy ją naszemu koledze Albertowi. CZYTAJ DALEJ

Odznaczenie dla funkcjonariusza Aresztu Śledczego we Wrocławiu. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa odznakę „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia i Narodu” otrzymał str.kpr. Piotr Sakowicz. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Światowy Dzień Krwiodawcy z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej. W Sali Lustrzanej UW w Tarnowie odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Klubu HDK PCK działającego przy Zakładzie Karnym w Tarnowie. CZYTAJ WIĘCEJ

Dzielimy się ratującym życie darem krwi. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zarębie uczestniczyli w akcji donacji krwi. Ogółem do akcji przystąpiło 22 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz sześcioro przyjaciół.  27 osób tylko tego dnia oddało 12.150 ml. krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Ponad 20 litrów krwi w ciągu zaledwie kilku godzin. Funkcjonariusze i pracownicy AŚ w Koszalinie oraz OZ w Dobrowie, a także  mieszkańcy Koszalina kontynuują rozpoczętą na początku roku akcję honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe w celu uczczenia Święta Niepodległości pod hasłem „100 litrów krwi – 100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce”. CZYTAJ WIĘCEJ

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w OSSW w Kulach. Organizatorką akcji krwiodawstwa w Kulach jest starsza pielęgniarka Renata Macherzyńska. Ogółem w akcji honorowego krwiodawstwa uczestniczyło 38 osób, które łącznie oddały 17 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Oddając cząstkę siebie. W AŚ w Lublinie 6 listopada 2017 r. podjęto decyzję o zorganizowaniu Klubu Honorowego Dawcy Krwi PCK. Aktualnie klub zrzesza 22 funkcjonariuszy, wśród których najbardziej zasłużeni oddali ponad 20 litrów krwi. CZYTAJ WIECEJ

Światowy Dzień Krwiodawcy w ZK w Kwidzynie. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kwidzynie systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi, ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Ratujemy dzieci! Już po raz czwarty organizowana jest akcja poboru krwi pod hasłem: „Twoja krew – Moje życie”. Tradycyjnie Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu zachęca wszystkich do honorowego oddawania krwi! CZYTAJ WIĘCEJ

Dziel się życiem – oddaj krew. Kadra sieradzkiego zakładu karnego, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Punktem Pobrań w Sieradzu, zorganizowała na terenie jednostki honorową zbiórkę krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Krew na wakacje. Członkowie Klubu HDK PCK Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i AŚ w Opolu oraz cywilni pracownicy Służby Więziennej zainaugurowali akcję krwiodawstwa pod nazwą "Krew na wakacje”. Potrwa ona do 22 czerwca br. CZYTAJ WIECEJ

Honorowi krwiodawcy w ZK w Siedlcach. Wśród funkcjonariuszy, codziennie pełniących służbę w siedleckim zakładzie karnym, można doliczyć się kilkudziesięciu cichych bohaterów. To ci, którzy decydują się ratować ludzkie życie i zdrowie, oddając cząstkę siebie – życiodajny płyn, którym jest krew. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Pomagamy i pamiętamy. Oddajemy krew. Z inicjatywy KHDK funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi. W krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zebrano prawie prawie 10 litrów cennego daru. W samej akcji brało udział 30 osób z czego 20 to funkcjonariusze i pracownicy jastrzębskiej jednostki. CZYTAJ WIĘCEJ

Funkcjonariusze AŚ Kielce przekazali dar życia. Podczas akcji Honorowego Oddawania Krwi łącznie zakwalifikowało się 31 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieleckiej jednostki penitencjarnej. Udało się zebrać łącznie 14 litrów pełnej krwi. W tym roku to już druga taka akcja. CZYTAJ WIĘCEJ

 

,,Pomagamy i pamiętamy w 100-lecie” W Zakładzie Karnym w Wierzchowie, klub HDK "Kropla Życia” - działający przy NSZZFiPW w Wierzchowie - zorganizował akcję oddawania krwi, w której wzięli udział honorowi krwiodawcy. CZYTAJ WIĘCEJ

Mundurowa krew. W jeleniogórskim Areszcie Śledczym zainaugurowano ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy i pracowników SW pod nazwą "Pomagamy i pamiętamy – 100 lecie Służby Więziennej i odzyskania niepodległości". Akcja prowadzona będzie w kolejnych jednostkach penitencjarnych. CZYTAJ WIĘCEJ

 

DSC_0162.jpg

Pomaganie mamy we krwi. Za nami kolejna akcja krwiodawstwa, której motto akcji brzmiało "Mamy TO we Krwi". Pomaganie mamy zapisane w DNA...

CZYTAJ WIĘCEJ

TERYTORIALSI.jpg

Łączy nas krew ,która ratuje życie! Służba Więzienna wspiera „Krwioobieg Terytorialsa". Na Placu Litewskim w Lublinie, w ramach projektu „Krwioobieg Terytorialsa”, zorganizowane było miasteczko promocyjno- informacyjne, w które włączyła się lubelska SW. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Rozmiar: 1.3 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej