KHK.jpg

Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach honorowego oddawania krwi, współdziałanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami współpracującymi i zajmującymi się oddawaniem krwi, współdziałanie stowarzyszeń, klubów Honorowych Dawców Krwi działających w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i innych służbach mundurowych - to tylko niektóre z celów Zespołu ds. Popularyzowania Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Krwiodawcy Służby Więziennej obecnie zrzeszeni są w kilkunastu Klubach Honorowych Dawców Krwi. Wszyscy ich członkowie mocno utożsamiają ze Służbą Więzienną, zarówno podczas indywidualnych zbiórek krwi, jak i wielkich ogólnopolskich przedsięwzięć, np. Akcja Nasza Krew - Nasza Ojczyzna, których finalnym efektem działania i aktywności było zebranie w latach 2014-2016 ponad 1600 litrów najcenniejszego leku jakim jest krew.

W celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zarządzeniem nr 74 z 21 grudnia 2017 r. - powołał Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.  Pozwala to na dalszy rozwój ruchu krwiodawczego w Służbie Więziennej i utworzenie nowych klubów Honorowych Dawców Krwi. Powyższe niewątpliwie przyczynia się do m.in. złagodzenia deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia. Wpływa również na tworzenie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej w postrzeganiu społecznym. Pomaga wytworzyć również przekonanie, że funkcjonariusz państwowy - wykonując obowiązki ustawowe - jest jednocześnie osobą niosącą konkretną pomoc w często dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach oraz bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia oraz życia ludzkiego, dając osobisty przykład a także wsparcie.

W świetle powyższego śmiało można stwierdzić, że Honorowe Krwiodawstwo w Służbie Więziennej jest jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Skoordynowane i zaplanowane działania zespołu są doskonałą formą promocji formacji, zaś sami krwiodawcy stają się niejako ambasadorami zdrowia w lokalnych środowiskach zawodowych, szkolno - wychowawczych itp. Regularnie organizowane przez Służbę Więzienną zbiórki krwi przynoszą dodatkowe korzyści w postaci podniesienia zaufania publicznego do Naszej formacji.

Ponadto współpraca funkcjonariuszy Służby Więziennej z członkami społeczności w dziedzinie krwiodawstwa oraz uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach społecznych, niewątpliwie przekłada się na umacnianie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza i pracownika więziennictwa oraz Służby Więziennej jako formacji. 

 

 

Potulice funkcjonariusz.jpgODZNACZONY FUNKCJONARIUSZ Z POTULIC. W Zakładzie Karnym w Potulicach pełni służbę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. st. sierż. Włodzimierz Nowicki. Od 2004 roku oddał łącznie 19,12 litra krwi, czyli więcej niż posiadają trzy  dorosłe osoby. CZYTAJ WIĘCEJ

Włocławek kwie 2019.jpgWIĘZIENNICY Z WŁOCŁAWKA DALI KREW.  12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włocławku oddali krew dla osób potrzebujących w ramach II edycji akcji „SpoKREWnieni służbą”. Akcja będze trwała do 1 września. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Elbląg kwie.jpgPRAWIE 5 LITRÓW KRWI Z ELBLĄGA. 12 funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Elblągu oddało 4,95 litra krwi w ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Święta Niepodległości oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.  CZYTAJ WIĘCEJ

Wierzchowo - kwiecien 19 a.jpgWIĘZIENNICY EDUKUJĄ UCZNIÓW. O tym jak cennym darem jest krew po raz kolejny rozmawiali z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu st. sierż. Bartłomiej Muryn, przewodniczący Zespołu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w SW oraz kpr. Ewelina Cichoń. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Dzialdowo - promocja krwi.jpgSPOKREWNIENI SŁUŻBĄ 2019. 27 marca w Działdowie odbyła się ogólnopolska zbiórka krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służbą” przeprowadzonej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziewiętnastu honorowych dawców krwi służb mundurowych, oddało 8 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Swidnica - kwie 2019.jpgKREW PŁYNIE ZE ŚWIDNICY. Kilkunastu funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Świdnicy wzięło udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi  okazji 100-lecia Służby Więziennej. Wielu z nich  to stali i zasłużeni krwiodawcy. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Katowice marzec 1.jpgŚLĄSK ODDAŁ 65 LITRÓW KRWI. Prawie 65 litrów krwi oddali śląscy funkcjonariusze Służby Więziennej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Do akcji przystąpili zarówno funkcjonariusze - wieloletni krwiodawcy, jak i osoby, które krew oddały po raz pierwszy w życiu. CZYTAJ WIĘCEJ

45c035c21a22ccb722e2ad79ba4363c0baf26732.jpgGRUDZIĄDZKA DWÓJKA ODDAŁA 12 LITRÓW KRWI.  25 funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu czynnie włączyło się w ogólnopolską akcję honorowego krwiodawstwa na 100-lecie Służby Więziennej, oddając między styczniem a marcem 12 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Warszawa okreg podsumowanie 3.jpg60 LITRÓW KRWI Z OKRĘGU WARSZAWSKIEGO. W akcji krwiodawstwa na 100-lecie powstania Służby Więziennej zorganizowanej przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w SW od stycznia do marca funkcjonariusze okręgu warszawskiego oddali 60 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Kwidzyn marzec 2019.jpegKROPLA ŻYCIA W KWIDZYNIU. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Kwidzyniu od stycznia brali udział w akcji krwiodawstwa z okazji 100-lecia istnienia Służby Więziennej. Łącznie zebrano 5,9 litrów krwi. Niedawno powstał tam również klub honorowych krwiodawców "Kropla życia". CZYTAJ WIĘCEJ

 

Siedlce marzec 2019 studenci.jpgWIĘZIENNICY ZAPROSILI STUDENTÓW. Studenci i wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach włączyli się do akcji honorowego oddawania krwi z okazji 100-lecia Służby Więziennej. Siedlecki finał akcji miał miejsce 25 marca. CZYTAJ WIĘCEJ

Grudziadzmarzec20193.jpgWIOSENNA KREW W GRUDZIĄDZU. W pierwszym dniu wiosny funkcjonariusze i pracownicy Zakładów Karnych Nr 1 i Nr 2 w Grudziądzu oraz przedstawiciele innych służb przeprowadzili akcję krwiodawstwa. Funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych oddali 26 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

87cb2ac2ac7b5685819cb2fa832bc3ca63fd3bf8.jpg13 LITRÓW KRWI Z GDAŃSKA. 24 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce oraz członków ich rodzin oddało w sumie ponad 13 litrów krwi w ramach akcji honorowego krwiodawstwa trwającej tam od 21 stycznia do 23 marca. CZYTAJ WIĘCEJ

Czestochowa Wąsocz Górny poziom.jpegRUCH KRWIODAWSTWA W CZĘSTOCHOWIE. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym włączyli się do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji 100-lecia powstania Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

 

OS SW Kule 2019.jpgOŚRODEK W KULACH ODDAJE KREW. 20 marca w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Wzięli w niej udział słuchacze i kadra Ośrodka - w tym roku 31 osób oddało łącznie niemal 14 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Tarnów marzec 2019.jpgPONAD 21 LITRÓW Z TARNOWA. Działający przy ZK w Tarnowie Klub Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizował zbiórkę krwi, w której wzięli udział nie tylko funkcjonariusze i cywilni pracownicy Zakładu Karnego, ale także osoby z zewnątrz. Efekt? Ponad 21 litrów krwi od 51 dawców. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Budgoszcz-Fordon 2019.jpg16 LITRÓW KRWI W FORDONIE. 15 marca odbyła się zbiórka krwi zorganizowana przez fordońską jednostkę penitencjarną. W ciągu kilku godzin zebrano ponad 16 litrów krwi od krwiodawców z Zakładu Karnego oraz ich rodzin i mieszkańców dzielnicy Fordon. CZYTAJ WIĘCEJ

AS Gliwice 2019.jpgODZNACZONY FUNKCJONARIUSZ Z GLIWIC. St. sierż. Arkadiusz Bieras otrzymał odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. To kolejny funkcjonariusz gliwickiego aresztu, który aktywnie wspiera krwiodawstwo w Służbie Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Żytkowice marzec 2019.jpgKRWIODAWCY Z ŻYTKOWIC. 15 marca na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach w ramach ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej, gościł mobilny punkt poboru krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Barczewo 2019.jpgBARCZEWO HOJNIE DZIELI SIĘ KRWIĄ. 11 marca po raz 25. od 2012 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Barczewie włączyli się do akcji honorowego krwiodawstwa. Łącznie uczestniczyło w nich 614 funkcjonariuszy, którzy oddali łącznie 248 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Zareba marzec 2019.jpgFUNKCJONARIUSZE Z ZARĘBY ODDALI KREW. W Zakładzie Karnym w Zarębie 11 marca po raz kolejny odbyła się akcja krwiodawstwa. Akcje takie są systematycznie organizowane i wspierane przez szereg honorowych dawców krwi związanych z tutejszą jednostka penitencjarną. CZYTAJ WIĘCEJ

Cieszyn marzec 2019.jpgLITRY KRWI Z CIESZYNA. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie z Oddziałem Zewnętrznym w Bielsku Białej włączyli się do akcji honorowego oddawania z okazji 100-lecia Służby Więziennej. Od początku tego roku cieszyńscy funkcjonariusze oddali łącznie już 9 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Kaminsk - marzec 2019.jpgTORT I CIASTA DLA KRWIODAWCÓW. 8 marca funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Kamińsku wzięli udział w kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa. Tytułowe ciasta przygotowali komendanci i dyrektorzy lokalni jednostek służb mundurowych. A tort - PCK w związku ze 100-leciem swojego istnienia. CZYTAJ WIĘCEJ

Plock Marzec 2019.jpgPŁOCK ODDAJE KREW. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku po raz kolejny włączyli się do akcji honorowego krwiodawstwa. 8 marca do jednostki przybył mobilny punkt poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Zgłosiło się 28 funkcjonariuszy, z których 16 oddało ponad 7 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Grudziadz 21-03-2019.jpgNIEDŁUGO ZBIÓRKA KRWI W GRUDZIĄDZU. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu 21 marca, w lokalnym Centrum Sportu i Rekreacji Marina organizuje Ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100- lecia powstania Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

Dzierzoniow 03-2019-2.jpgDZIERŻONIÓW WE KRWI. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przyłączyli się do akcji honorowego oddawania krwi. Odbyła się ona w Klubie HDK przy KPP w Dzierżoniowie przy udziale Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. CZYTAJ WIĘCEJ

 

IMG-20190302-WA0017-20190303-221755154.jpgFUNKCJONARIUSZE Z MALBORKA ZORGANIZOWALI REMONT PCK. Remont nowej siedziby malborskiego oddziału PCK przeprowadzili funkcjonariusze ZK w Malborku wraz z wolontariuszami i osadzonymi. Przy ZK w Malborku działa klub Honorowego Dawcy Krwi PCK. CZYTAJ WIĘCEJ

Gizycko dla SG 2.jpg15 LITRÓW KRWI DLA POGRANICZNIKA. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Giżycku włączyli się w akcję zbiórki krwi dla funkcjonariusza Straży Granicznej, który został ciężko ranny podczas służby. W akcji honorowego krwiodawstwa zebrano łącznie ok. 14850 ml krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Olsztyn - 25 02 2019.jpgOLSZTYN HONOROWO NA 100-LECIE. Areszt Śledczy w Olsztynie włączył się w akcję honorowego oddawania krwi z okazji 100 – lecia powstania Służby Więziennej. 25 lutego funkcjonariusze aresztu oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. CZYTAJ WIĘCEJ

Jastrzebie - 26 02 2019.jpgKREW Z JASTRZĘBIA-ZDROJU. 26 lutego jastrzębscy funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w akcji honorowego oddania krwi. Zbiórka ma być początkiem cyklu akcji, które będą organizowane w tym roku przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZK w Jastrzębiu-Zdroju. CZYTAJ WIĘCEJ

 

CzerwonyBor 20-02-19-2.jpgLITRY KRWI Z CZERWONEGO BORU. Dwudziestu czterech funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wzięło udział w akcji honorowego krwiodawstwa, którą Zakład zorganizował wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Łącznie oddali 11 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Przemyśl ZK 13 02 2019.jpgSZCZĘŚLIWA 13-TKA W PRZEMYŚLU. W środę, 13 lutego dziewięciu funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Przemyślu wzięło udział w ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa służb mundurowych oddając krew w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Przemyślu. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Strzelin ZK 20-02-19.jpgFUNKCJONARIUSZE ZE STRZELINA ODDALI KREW. We wtorek, 19 lutego w Zakładzie Karnym w Strzelinie kilkudziesięciu funkcjonariusze i pracowników tutejszej jednostki honorowo oddawało krew. Wielu z nich jest od dawna honorowymi dawcami krwi i deklaruje udział w kolejnych akcjach. CZYTAJ WIĘCEJ

Kielce AS 20-02-19.jpgDAR Z KIELECKIEGO ARESZTU. 15 lutego funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Kielcach zgłosili się do akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Dwudziestu pięciu funkcjonariuszy oddało ponad 11 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Koszalin 17 litrow krwi.jpgPONAD 17 LITRÓW KRWI Z KOSZALINA. W czwartek, 7 lutego z okazji 100-lecia Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. W akcji wzięło udział 38 funkcjonariuszy i pracowników zakładu, którzy łącznie oddali ponad 17 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Radom-18-02-2019.jpgRADOMSKA KROPELKA SPRAWIEDLIWOŚCI. Funkcjonariusze z Radomia wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej przez Klub PCK HDK „Kropelka Sprawiedliwości” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr. Konrada Vietha w Radomiu. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Moscice-czwartek-07-02.jpgMOŚCICE SPŁYNĘŁY KRWIĄ. W czwartek, 7 lutego funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi. Liczba dawców w zakładzie wzrasta - obecnie w jednostce dawcy krwi stanowią już około 20 proc. załogi. CZYTAJ WIĘCEJ

Krew Hajnowka.jpgKOLEJNA ZBIÓRKA KRWI W HAJNÓWCE. We wtorek, 5 lutego, w Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. W ramach akcji 29 funkcjonariuszy Służby Więziennej oddało ponad 13 litrów krwi w mobilnym punkcie poboru krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

991bf9d18ffb79e5c1722d0b7fb4f6f0becfb143.jpgTO BYŁ UDANY ROK - OSIĄGNĘLIŚMY DUŻO. Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej przedstawił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu obszerne sprawozdanie z działalności za ubiegły rok. CZYTAJ WIĘCEJ

akcjaogolnopolska.pngDO 23 MARCA MOŻNA ODDAĆ KREW. Z okazji święta Służby Więziennej oraz 100-lecia powstania formacji, Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej organizuje ogólnopolską akcję krwiodawstwa. Krew można oddać w dowolnym punkcie poboru krwi w Polsce. CZYTAJ WIĘCEJ

 

JeleniaGora3.jpgSERCE W MUNDURZE W JELENIEJ GÓRZE. 7 stycznia funkcjonariusze z jeleniogórskiego Aresztu Śledczego wzięli udział w pierwszej tegorocznej akcji oddawania krwi. W akcji wzięli udział członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” przy tutejszym Areszcie Śledczym. CZYTAJ WIĘCEJ

Stargard1.jpgSTARGARD SPŁYNĄŁ KRWIĄ. Po raz pierwszy w Nowym Roku w Stargardzie przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych. Swoją krew oddali także funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

aa693a44122365440a070fc408bd1b25988f3583.jpgHOJNIE ODDAWALIŚMY KREW. Ponad tonę krwi oddali w ub. roku funkcjonariusze Służby Więziennej. Wielu otrzymało odznaczenia i dyplomy honorowych dawców krwi. Z okazji 100-lecia istnienia formacji w tym roku  zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

Radom podsumowanie Mazowsze.jpgPONAD 80 LITRÓW KRWI. Od 15 października do 21 grudnia trwała Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych. Przed jednostkami okręgu warszawskiego w ramach akcji ustawione zostały mobilne punkty krwiodawstwa. Zebrały one ponad 80 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Hajnowek 2018.jpgMEDAL DLA FUNKCJONARIUSZA Z HAJNÓWKI. 14 grudnia medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK uhonorowany został st. chor. Tomasz Kozak, funkcjonariusz Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Hajnówce. CZYTAJ WIĘCEJ

Grochów 2018.jpgGROCHÓW NIE ŻAŁUJE KRWI. 12 grudnia we współpracy z kadrą Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu, w krwiobusie na terenie tej jednostki, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oddali krew. Wcześniej na terenie grochowskiej jednostki odbyła się prelekcja o krwiodawstwie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Słuzewiec - 12-2018.jpgPONAD 18 LITRÓW NA SŁUŻEWCU. 12 grudnia 41 funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec, Aresztu Śledczego Warszawa Grochów oraz Komisariatu Policji w Lesznowoli oddało łącznie ponad 18 litrów krwi w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”. CZYTAJ WIĘCEJ

Zaklad w&nbspZarebie 2018.jpgKREW OD FUNKCJONARIUSZY W ZARĘBIE. 10 grudnia 21 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Zarębie oddało krew w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".  W tutejszym Zakładzie wielu funkcjonariuszy ma tytuł honorowego dawcy krwi tylko za akcje prowadzone w Zakładzie Karnym. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Koszalin 12-2018.jpgKOSZALIN ODDAJE KREW. 12 grudnia 33 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie przyłączyli się do wspólnej akcji zbiórki krwi dla potrzebujących, którą przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. CZYTAJ WIĘCEJ

Sieradz medale 2018.jpgSIERADZKA KREW NA MEDAL. Mjr Paweł Laszczyk, st. sierż. sztab. Paweł Sośnicki oraz st. sierż. sztab. Konrad Ciesiołkiewicz z ZK w Sieradzu otrzymali brązowe odznaki honorowych zasłużonych dawców krwi. Od czasu zorganizowania pierwszej akcji funkcjonariusze i pracownicy sieradzkiego zakładu oddali łącznie ponad 140 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Malbork medale 2018.jpgODZNACZENIA ZA KREW W MALBORKU. Honorowi krwiodawcy z Zakładu Karnego w Malborku 24 listopada odebrali odznaczenia, medale i nagrody w czasie gali z okazji obchodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Odznakę Honorową otrzymał Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku. CZYTAJ WIĘCEJ

Opole Lubelskie 12-2018.jpgOPOLE LUBELSKIE KRWIĄ MOCNE. 11 grudnia dziewięciu funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oddało honorowo krew podczas zbiórki zorganizowanej we współpracy z KP Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". CZYTAJ WIĘCEJ

 

Krew Krzywaniec 2018.jpgKREW Z KRZYWAŃCA, LUBUSKA I WAŁOWIC. 4 grudnia funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Lubsku i Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Pinczow 2018.jpgPIŃCZÓW NASTAWIONY NA POMOC. 7 grudnia w Pińczowie 34 funkcjonariuszy z pińczowskiej jednostki w ramach 18 edycji lokalnej akcji oddawania krwi oddało krew dla 12–letniego Kuby, który jest mieszkańcem powiatu pińczowskiego i zmaga się z poważną chorobą. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Siedlce gru3 2018.jpgKREW POPŁYNĘŁA W SIEDLCACH. Siedleckie służby mundurowe 4 grudnia uczestniczyły w akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej przez Zakład Karny w Siedlcach dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. CZYTAJ WIĘCEJ

fa51d650081d9b4aa1c8271e2e30ef3d0c493632.jpgFUNKCJONARIUSZE W ŻYTKOWICACH ODDALI KREW. 28 listopada na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – nasza Ojczyzna” gościł mobilny punkt poboru krwi. Funkcjonariusze tutejszej jednostki po raz kolejny chętnie przyłączyli się do akcji. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Czerwony bor podziekowania 2.jpgDYPLOM KRWIĄ OKUPIONY. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku doceniło wkład funkcjonariusz Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Uroczyście przekazało im podziękowanie za propagowanie idei krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

Gorzow Wlkp.jpgFUNKCJONARIUSZE Z GORZOWA ODDALI KREW. 28 listopada 2018 r., przed Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. W akcji wzięli udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.  CZYTAJ WIĘCEJ

 

Kielce-16-11.jpg15 LITRÓW KRWI Z ARESZTU W KIELCACH. W akcji honorowego oddawania krwi zorganizowanej przez Areszt Śledczy w Kielcach wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wzięło udział 33 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy oddali 15 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

Koszalin 2018.jpgBEZCENNY DAR KRWI Z KOSZALINA. 11 litrów krwi z okazji  Święta Niepodległości oddało 25 krwiodawców na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie w mobilnym punkcie poboru krwi. Nie po raz pierwszy funkcjonariusze jednostki w Koszalinie wzięli udział w akcji krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Bialystok-21-11.jpgFUNKCJONARIUSZE Z HARCERZAMI. 21 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku wspólnie z harcerzami Chorągwi Białostockiej ZHP w zaparkowanym przed Zakładem Karnym krwiobusie oddawali krew w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". CZYTAJ WIĘCEJ

Radom-22-11.jpgRADOMSKA KROPLA SPRAWIEDLIWOŚCI. 22 listopada funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Radomiu oddali krew w ramach akcji przeprowadzonej na terenie radomskiej jednostki m.in. przez Klub PCK HDK „Kropelka Sprawiedliwości”. CZYTAJ WIĘCEJ

 

46525646_361775087892813_2188316271450259456_n.jpgKREW ŁĄCZY W TARNOWIE. Policja, Służba Więzienna, Straż Pożarna, pogranicznicy i żołnierze byli organizatorami akcji „Łączy nas krew”, która odbyła się17 listopada w Tarnowie. W akcji wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb z Dąbrowy Tarnowskiej, Tarnowa i Krakowa. CZYTAJ WIĘCEJ

46698317_266055620759783_7076916870313410560_n.jpgFUNKCJONARIUSZE Z WŁOCŁAWKA ODDALI KREW. 22 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włocławku przyłączyli się do akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe w regionie, która odbyła się w gmachu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. CZYTAJ WIĘCEJ

 

dzialdowo1.jpgKREW POPŁYNĘŁA Z DZIAŁDOWA. 14 listopada na terenie Aresztu Śledczego w Działdowie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Poza funkcjonariuszami i pracownikami działdowskiej jednostki brali w niej udział funkcjonariusze i pracownicy zaprzyjaźnionych służb mundurowych. CZYTAJ WIĘCEJ

PrzytulyStare.jpgFUNKCJONARIUSZE NA ŚWIĘCIE KRWIODAWCÓW. W sobotę, 17 listopada 2018 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych wzięli udział w gali podsumowującej działalności honorowych dawców krwi w 2018 roku, która odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury. CZYTAJ WIĘCEJ

 

9c0bb05a749f8d908ce754ac5f37754dcb190958.jpgODDAJESZ KREW - RATUJESZ ŻYCIE, to hasło pod którym 9 listopada funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Raciborzu wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zorganizowali tegoroczną zbiórkę krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

malbork1.jpgFUNKCJONARIUSZE Z MALBORKA ODDALI KREW. 9 listopada 2018 r. w Malborku została zorganizowana zbiórka krwi pod hasłem "100 litrów krwi na 100-lecie Niepodległości". Wzięli w niej udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku. Mobilny punkt w ciągu kilku godzin zebrał ponad 7 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

021.JPGPŁOCKA "KROPLA SPRAWIEDLIWOŚCI". 5 listopada przy Zakładzie Karnym w Płocku, dzięki  zaangażowaniu kierownictwa zakładu, oraz tamtejszych funkcjonariuszy, powstał Klub  Honorowych  Dawców  Krwi   "Kropla Sprawiedliwości". CZYTAJ WIĘCEJ

63062cc42229f5e953120931236e4b8753e12622.jpgKREW PŁYNIE Z ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko po raz drugi w tym roku włączyli się w ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi - w ciągu jednego dnia oddali 10 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Plakat Krew Sluzewiec.jpgAKCJA "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA" W GRUDNIU NA SŁUŻEWCU. 12 grudnia br. w godz. 9.00 – 14.00 przed Aresztem Śledczym w Warszawie Służewcu zaparkuje krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym krew będzie mógł oddać  każdy zainteresowany. CZYTAJ WIĘCEJ

Hrubieszow mundurowi.jpgMUNDUROWI Z HRUBIESZOWA ODDALI KREW. Od 29 października 2018 roku funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie aktywnie włączyli się do akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” . Wśród funkcjonariuszy hrubieszowskiego zakładu jest wielu honorowych dawców krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

1-19877.jpgODZNACZENIA MINISTRA ZDROWIA I PCK DLA MUNDUROWYCH. 25 października w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznak Ministra Zdrowia i PCK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

991bf9d18ffb79e5c1722d0b7fb4f6f0becfb143.jpgAKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W BIAŁOŁĘCE. 19 listopada w mobilnym punkcie poboru krwi przed budynkiem administracji aresztu, odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Poznan Mamy To We Krwi.jpg#MamyToWeKrwi. "Mamy to we Krwi" to kampania krwiodawstwa prowadzona przez pracowników wymiaru sprawiedliwości i poznański inspektorat SW. Tym razem dołączyli do akcji pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. CZYTAJ WIĘCEJ

Akcja Krwiodawstwa Strzelce.jpgAKCJA KRWIODAWSTWA. 19 października br. ośmiu funkcjonariuszy strzeleckiej "jedynki" oddało honorowo krew w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, wspierając potrzebujących blisko 4 litrami krwi. Chętnych było dwukrotnie więcej... CZYTAJ WIĘCEJ

 

Uherce M.jpgUHERCE MINERALNE ODDAJĄ KREW. Od 23 października funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych włączyli się do ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa Służb Mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. CZYTAJ WIĘCEJ

JastrzebieZdrojKrew.jpgKREW NA WAGĘ ZŁOTA. 22 października przed Zakładem Karnym w Jastrzębiu Zdroju rozpoczęła się akcja honorowego oddawania krwi zainicjowana przez Klub Honorowych Krwiodawców przy ZK Jastrzębie Zdrój. W ciągu niespełna trzech godzin oddano ponad 11 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

7260239b3d1dbb99359b6a29aa7a54e1696092a9.jpgW GRUDZIĄDZU POLAŁA SIĘ KREW. 18 października br. kolejny raz wszystkie formacje mundurowe w Grudziądzu zjednoczyły się aby podzielić się bezcennym darem jakim jest krew. Mundurowi oddali jej prawie 90 litrów! CZYTAJ WIĘCEJ

Kornowo 4.jpgFUNKCJONARIUSZE Z KORONOWA ODDALI KREW. Kolejna odsłona akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" miała miejsce 24 października w Zakładzie Karnym w Koronowie. 17 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zakładu oddało krew dla potrzebujących. CZYTAJ WIĘCEJ

 

AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w SULEJOWIE Młodzi funkcjonar

&
Rozmiar: 1.3 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej