Plakat 100l na&nbsp100lecieo_br.png

Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach honorowego oddawania krwi, współdziałanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami współpracującymi i zajmującymi się oddawaniem krwi, współdziałanie stowarzyszeń, klubów Honorowych Dawców Krwi działających w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i innych służbach mundurowych - to tylko niektóre z celów Zespołu ds. Popularyzowania Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Krwiodawcy Służby Więziennej obecnie zrzeszeni są w kilkunastu Klubach Honorowych Dawców Krwi. Wszyscy ich członkowie mocno utożsamiają ze Służbą Więzienną, zarówno podczas indywidualnych zbiórek krwi, jak i wielkich ogólnopolskich przedsięwzięć, np. Akcja Nasza Krew - Nasza Ojczyzna, których finalnym efektem działania i aktywności było zebranie w latach 2014-2016 ponad 1600 litrów najcenniejszego leku jakim jest krew.

W celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zarządzeniem nr 74 z 21 grudnia 2017 r. - powołał Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.  Pozwala to na dalszy rozwój ruchu krwiodawczego w Służbie Więziennej i utworzenie nowych klubów Honorowych Dawców Krwi. Powyższe niewątpliwie przyczynia się do m.in. złagodzenia deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia. Wpływa również na tworzenie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej w postrzeganiu społecznym. Pomaga wytworzyć również przekonanie, że funkcjonariusz państwowy - wykonując obowiązki ustawowe - jest jednocześnie osobą niosącą konkretną pomoc w często dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach oraz bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia oraz życia ludzkiego, dając osobisty przykład a także wsparcie.

W świetle powyższego śmiało można stwierdzić, że Honorowe Krwiodawstwo w Służbie Więziennej jest jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Skoordynowane i zaplanowane działania zespołu są doskonałą formą promocji formacji, zaś sami krwiodawcy stają się niejako ambasadorami zdrowia w lokalnych środowiskach zawodowych, szkolno - wychowawczych itp. Regularnie organizowane przez Służbę Więzienną zbiórki krwi przynoszą dodatkowe korzyści w postaci podniesienia zaufania publicznego do Naszej formacji.

Ponadto współpraca funkcjonariuszy Służby Więziennej z członkami społeczności w dziedzinie krwiodawstwa oraz uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach społecznych, niewątpliwie przekłada się na umacnianie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza i pracownika więziennictwa oraz Służby Więziennej jako formacji. 

 

 

9c0bb05a749f8d908ce754ac5f37754dcb190958.jpgODDAJESZ KREW - RATUJESZ ŻYCIE, to hasło pod którym 9 listopada funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Raciborzu wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zorganizowali tegoroczną zbiórkę krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

021.JPGPŁOCKA "KROPLA SPRAWIEDLIWOŚCI". 5 listopada przy Zakładzie Karnym w Płocku, dzięki  zaangażowaniu kierownictwa zakładu, oraz tamtejszych funkcjonariuszy, powstał Klub  Honorowych  Dawców  Krwi   "Kropla Sprawiedliwości". CZYTAJ WIĘCEJ

63062cc42229f5e953120931236e4b8753e12622.jpgKREW PŁYNIE Z ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko po raz drugi w tym roku włączyli się w ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi - w ciągu jednego dnia oddali 10 litrów krwi. CZYTAJ DALEJ

 

Plakat Krew Sluzewiec.jpgAKCJA "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA" W GRUDNIU NA SŁUŻEWCU. 12 grudnia br. w godz. 9.00 – 14.00 przed Aresztem Śledczym w Warszawie Służewcu zaparkuje krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym krew będzie mógł oddać  każdy zainteresowany. CZYTAJ WIĘCEJ

Hrubieszow mundurowi.jpgMUNDUROWI Z HRUBIESZOWA ODDALI KREW. Od 29 października 2018 roku funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie aktywnie włączyli się do akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” . Wśród funkcjonariuszy hrubieszowskiego zakładu jest wielu honorowych dawców krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

1-19877.jpgODZNACZENIA MINISTRA ZDROWIA I PCK DLA MUNDUROWYCH. 25 października w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznak Ministra Zdrowia i PCK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

991bf9d18ffb79e5c1722d0b7fb4f6f0becfb143.jpgAKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W BIAŁOŁĘCE. 19 listopada w mobilnym punkcie poboru krwi przed budynkiem administracji aresztu, odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Poznan Mamy To We Krwi.jpg#MamyToWeKrwi. "Mamy to we Krwi" to kampania krwiodawstwa prowadzona przez pracowników wymiaru sprawiedliwości i poznański inspektorat SW. Tym razem dołączyli do akcji pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. CZYTAJ WIĘCEJ

Akcja Krwiodawstwa Strzelce.jpgAKCJA KRWIODAWSTWA. 19 października br. ośmiu funkcjonariuszy strzeleckiej "jedynki" oddało honorowo krew w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, wspierając potrzebujących blisko 4 litrami krwi. Chętnych było dwukrotnie więcej... CZYTAJ WIĘCEJ

 

Uherce M.jpgUHERCE MINERALNE ODDAJĄ KREW. Od 23 października funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych włączyli się do ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa Służb Mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. CZYTAJ WIĘCEJ

JastrzebieZdrojKrew.jpgKREW NA WAGĘ ZŁOTA. 22 października przed Zakładem Karnym w Jastrzębiu Zdroju rozpoczęła się akcja honorowego oddawania krwi zainicjowana przez Klub Honorowych Krwiodawców przy ZK Jastrzębie Zdrój. W ciągu niespełna trzech godzin oddano ponad 11 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

7260239b3d1dbb99359b6a29aa7a54e1696092a9.jpgW GRUDZIĄDZU POLAŁA SIĘ KREW. 18 października br. kolejny raz wszystkie formacje mundurowe w Grudziądzu zjednoczyły się aby podzielić się bezcennym darem jakim jest krew. Mundurowi oddali jej prawie 90 litrów! CZYTAJ WIĘCEJ

Kornowo 4.jpgFUNKCJONARIUSZE Z KORONOWA ODDALI KREW. Kolejna odsłona akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" miała miejsce 24 października w Zakładzie Karnym w Koronowie. 17 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zakładu oddało krew dla potrzebujących. CZYTAJ WIĘCEJ

 

AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA w SULEJOWIE Młodzi funkcjonariusze, biorący udział w szkoleniu wstępnym, po raz kolejny odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. CZYTAJ WIĘCEJ

HONOROWE ODDAWANIE KRWI - zajmuje tylko chwilę Funkcjonariusze jeleniogórskiego aresztu zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi ponownie przyczynili się do zorganizowania w dniu 23 lipca 2018 r. na terenie Aresztu Śledczego akcji honorowego oddawania krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

SW DLA POLICJI 18 lipca, przed KP Policji w Łęczycy, przeprowadzona została druga już w tym roku edycja zbiórki krwi pn. „Sto litrów krwi na stulecie Policji”.  Odpowiadając na apel kolegów z łęczyckiej komendy do akcji przyłączyli się po raz kolejny funkcjonariusze z ZK w Grabalinie. CZYTAJ WIĘCEJ

XI AKCJA KRWIODAWSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH Po raz jedenasty funkcjonariusze SW z Podkarpacia odpowiedzieli na apel  o wsparcie wystosowany przez RCKiK w Sanoku. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego. CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

MUNDUROWY DAR SERCA 2018 Trzydziestu funkcjonariuszy honorowych dawców krwi i 13,5 litra życiodajnego płynu - to efekt zbiórki krwi w ZK w Koszalinie, która odbyła się 05 lipca br. w ramach akcji Mundurowy Dar Serca 2018 pod patronatem dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. CZYTAJ WIĘCEJ

KREW DAJĄCA ŻYCIE W odpowiedzi na apel RCKiK w Olsztynie, dotyczący braku zasobów krwi w województwie warmińsko–mazurskim, szczególnie w okresie wakacyjnym, Zakład Karny w Barczewie zorganizował po raz kolejny akcję honorowego oddawania krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

HONOROWY DAWCA KRWI Wśród odznaczonych dawców przez RCKiK w Bydgoszczy z okazji obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy znalazł się po raz kolejny funkcjonariusz SW. W tym roku został nim st. sierż. Andrzej Janowski – funkcjonariusz działu ochrony fordońskiej jednostki penitencjarnej. CZYTAJ WIĘCEJ

DOŁĄCZ DO BAZY POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU To kolejne przedsięwzięcie zorganizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działający przy Areszcie Śledczym w Lublinie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

„TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE” – pod takim hasłem odbyła się VI akcja zbiórki krwi w ZK nr 2 w Grudziądzu. Zbiórka przeznaczona była dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także dla chorujących dzieci. W tym roku w szczególności dla Marcela, zmagającego się z silną białaczką. CZYTAJ WIĘCEJ

Honorowy krwiodawca z Garbalina. 25 czerwca br., na terenie łódzkiej Manufaktury, odbyła się uroczystość z okazji ŚDK. Była to uroczystość o zasięgu wojewódzkim, której celem było wyróżnienie zasłużonych dawców krwi. Wśród trzydziestu osób, wytypowanych do uhonorowania odznaczeniem, znalazł się także funkcjonariusz z ZK w Garbalinie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Ratują życie. Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w sali plenarnej Rady Miasta Gdańska 79. krwiodawców otrzymało odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu-Honorowy Dawca Krwi. Wśród wyróżnionych przez Ministra Zdrowia byli funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

Areszt w Ostrowie Wlkp. „oddaje krew z kablówką". Funkcjonariusze Aresztu w Ostrowie po raz kolejny przyłączyli się do organizowanej przez Telewizję Proart akcji krwiodawstwa. CZYTAJ WIĘCEJ

 

„Kropla życia” w AŚ w Warszawie Służewcu. Z przyjemnością informujemy, że w tym roku w naszym więzieniu funkcjonariusze i pracownicy powołali do życia Klub Honorowego Dawcy Krwi. Na chwilę obecną klub zrzesza 30 osób. CZYTAJ WIĘCEJ

Zasłużeni z ZK w Malborku. W Sali Plenarnej Rady Miasta Gdańska wręczono odznaczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia i Narodu. Wśród osób odznaczonych znaleźli się równierz funkcjonariusze Służby Więziennej. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Litry krwi z Pińczowa. Funkcjonariusze z ZK w Pińczowie przyłączyli się do szesnastej  edycji akcji „Oddaj Krew Podziel się życiem” zorganizowanej przez Towarzystwo Krewcy Ponidzianie i Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Akcja ma dla nas szczególne znaczenie ponieważ dedykujemy ją naszemu koledze Albertowi. CZYTAJ DALEJ

Odznaczenie dla funkcjonariusza Aresztu Śledczego we Wrocławiu. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa odznakę „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia i Narodu” otrzymał str.kpr. Piotr Sakowicz. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Światowy Dzień Krwiodawcy z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej. W Sali Lustrzanej UW w Tarnowie odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Klubu HDK PCK działającego przy Zakładzie Karnym w Tarnowie. CZYTAJ WIĘCEJ

Dzielimy się ratującym życie darem krwi. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zarębie uczestniczyli w akcji donacji krwi. Ogółem do akcji przystąpiło 22 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz sześcioro przyjaciół.  27 osób tylko tego dnia oddało 12.150 ml. krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Ponad 20 litrów krwi w ciągu zaledwie kilku godzin. Funkcjonariusze i pracownicy AŚ w Koszalinie oraz OZ w Dobrowie, a także  mieszkańcy Koszalina kontynuują rozpoczętą na początku roku akcję honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe w celu uczczenia Święta Niepodległości pod hasłem „100 litrów krwi – 100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce”. CZYTAJ WIĘCEJ

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w OSSW w Kulach. Organizatorką akcji krwiodawstwa w Kulach jest starsza pielęgniarka Renata Macherzyńska. Ogółem w akcji honorowego krwiodawstwa uczestniczyło 38 osób, które łącznie oddały 17 litrów krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Oddając cząstkę siebie. W AŚ w Lublinie 6 listopada 2017 r. podjęto decyzję o zorganizowaniu Klubu Honorowego Dawcy Krwi PCK. Aktualnie klub zrzesza 22 funkcjonariuszy, wśród których najbardziej zasłużeni oddali ponad 20 litrów krwi. CZYTAJ WIECEJ

Światowy Dzień Krwiodawcy w ZK w Kwidzynie. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kwidzynie systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi, ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Ratujemy dzieci! Już po raz czwarty organizowana jest akcja poboru krwi pod hasłem: „Twoja krew – Moje życie”. Tradycyjnie Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu zachęca wszystkich do honorowego oddawania krwi! CZYTAJ WIĘCEJ

Dziel się życiem – oddaj krew. Kadra sieradzkiego zakładu karnego, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Punktem Pobrań w Sieradzu, zorganizowała na terenie jednostki honorową zbiórkę krwi. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Krew na wakacje. Członkowie Klubu HDK PCK Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i AŚ w Opolu oraz cywilni pracownicy Służby Więziennej zainaugurowali akcję krwiodawstwa pod nazwą "Krew na wakacje”. Potrwa ona do 22 czerwca br. CZYTAJ WIECEJ

Honorowi krwiodawcy w ZK w Siedlcach. Wśród funkcjonariuszy, codziennie pełniących służbę w siedleckim zakładzie karnym, można doliczyć się kilkudziesięciu cichych bohaterów. To ci, którzy decydują się ratować ludzkie życie i zdrowie, oddając cząstkę siebie – życiodajny płyn, którym jest krew. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Pomagamy i pamiętamy. Oddajemy krew. Z inicjatywy KHDK funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi. W krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zebrano prawie prawie 10 litrów cennego daru. W samej akcji brało udział 30 osób z czego 20 to funkcjonariusze i pracownicy jastrzębskiej jednostki. CZYTAJ WIĘCEJ

Funkcjonariusze AŚ Kielce przekazali dar życia. Podczas akcji Honorowego Oddawania Krwi łącznie zakwalifikowało się 31 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieleckiej jednostki penitencjarnej. Udało się zebrać łącznie 14 litrów pełnej krwi. W tym roku to już druga taka akcja. CZYTAJ WIĘCEJ

 

,,Pomagamy i pamiętamy w 100-lecie” W Zakładzie Karnym w Wierzchowie, klub HDK "Kropla Życia” - działający przy NSZZFiPW w Wierzchowie - zorganizował akcję oddawania krwi, w której wzięli udział honorowi krwiodawcy. CZYTAJ WIĘCEJ

Mundurowa krew. W jeleniogórskim Areszcie Śledczym zainaugurowano ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy i pracowników SW pod nazwą "Pomagamy i pamiętamy – 100 lecie Służby Więziennej i odzyskania niepodległości". Akcja prowadzona będzie w kolejnych jednostkach penitencjarnych. CZYTAJ WIĘCEJ

 

DSC_0162.jpg

Pomaganie mamy we krwi. Za nami kolejna akcja krwiodawstwa, której motto akcji brzmiało "Mamy TO we Krwi". Pomaganie mamy zapisane w DNA...

CZYTAJ WIĘCEJ

TERYTORIALSI.jpg

Łączy nas krew ,która ratuje życie! Służba Więzienna wspiera „Krwioobieg Terytorialsa". Na Placu Litewskim w Lublinie, w ramach projektu „Krwioobieg Terytorialsa”, zorganizowane było miasteczko promocyjno- informacyjne, w które włączyła się lubelska SW. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Rozmiar: 1.3 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej