logo.png

 

Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu

Zakład Karny w Rawiczu w dniu 30.04.2019r. podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0062/17-00 Projektu „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu” POIS.01.03.01-00-0062/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja w następujących budynkach:

1. Pawilon I mieszkalny „A”obejmująca zakres rzeczowy inwestycji:

 • Ocieplenie przegród zewnętrznych
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Wymiana doświetla dachowego
 • Modernizacja wentylacji budynku
 • Modernizacja CO i CWU
 • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
 • Montaż paneli fotowoltaicznych

2. Pawilon wspólnych cel „B” obejmująca zakres rzeczowy inwestycji:

 • Ocieplenie przegród zewnętrznych
 • Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Montaż paneli fotowoltaicznych

3. Budynek administracyjny I oraz budynek administracyjny II obejmująca zakres rzeczowy inwestycji:

 • Ocieplenie przegród zewnętrznych
 • Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace związane z termomodernizacją Zakładu Karnego w Rawiczu planowane są na lata 2019-2022.

Planowany całkowity koszt projektu inwestycji termomodernizacyjnej wynikający z podpisanej umowy wyniesie 11 554 908,75 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 11 508 311,18 zł .

Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację, w tym 15% tytułem środków krajowych oraz 85% tytułem płatności.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31.12 2022 r.

 

Jednostka po wyłonieniu głównego wykonawcy i podpisaniu umowy nr D/P.2230.10.2019 w dniu 17.10.2019r., aktualnie realizuje powyższe zadanie termomodernizacyjne.

W przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informacje te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl , naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

Dodatkowe publikacje o projekcie:

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rawiczu-rusza-termomodernizacja

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rawiczu-trwa-termomodernizacja-zakladu-karnego-w-rawiczu

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rawiczu-termomodernizacja-zakladu-karnego-w-rawiczu-na-polmetku

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej