KOMENDANT                                                                                   ZASTĘPCA  KOMENDANTA

płk Dorota Pawlak                                                                            mjr Lech Łach

Tel.: 22 782 73 00                                                                              Tel.: 89  762 77 77

Fax.: 22 782 71 60                                                                              Fax.: 89 718 30 00

e-mail: os_popowo@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej