DANE KONTAKTOWE

Sekretariat: 134617460

Specjalista ds. Kadr: 134616063

Organizacja Szkolenia: 134616065

Inspektor ds. BHP 134616092

Dział Finansowy: 134616067

Dział Kwatermistrzowski: 134616070

Zespołowe stanowisko ds. obronno-ochronnych: 134616090

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej