1n1.jpg

 

Komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr

Służby Więziennej w Olszanicy

ppłk Adam Nieznański

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej