Zakład Karny w Zabrzu jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, jednostka przeznaczona jest dla skazanych recydywistów penitencjarnych. Pojemność zakładu wynosi 548 miejsc w oddziale półotwartym, 66 w oddziale otwartym oraz 8 miejsc w izbie chorych. Kadra liczy 131 funkcjonariuszy i 8 pracowników cywilnych. Jednostka położona jest w dzielnicy Zaborze niedaleko jednej z głównych ulic Zabrza, ulicy Wolności. Teren zakładu obejmuje powierzchnię 3,7 ha. W tej chwili jednostka składa się z 6 pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych, budynku administracyjnego oraz kilku budynków pomocniczych ( kuchnia, stołówka, magazyny etc). Osadzeni mają dostęp do kaplicy, sali ekumenicznej oraz do świetlic i boisk sportowych. Minister Sprawiedliwości powołał Zakład Kamy w Zabrzu w maju 1973 roku. Do połowy roku 1974 trwały prace reorganizacyjne, których celem było przygotowanie jednostki do przyjęcia więźniów. Zakład przeznaczony był wówczas dla mężczyzn wtórnie karanych, do których nie miał zastosowania art. 60 k.k. z 1969 roku, a następnie skazani recydywiści, którym pozostało do odbycia kary nie więcej niż 5 lat w rygorze zasadniczym i nie więcej niż 3 lata w złagodzonym. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, Zakład Karny w Zabrzu podobnie jak inne jednostki przekształcony został w Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych, które funkcjonowały do 31 grudnia 1982 roku. Od roku 1983 roku do dzisiaj zakład spełnia swoją pierwotną funkcję.

opracowanie: mł. chor. Adam Górny

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej