Zakład Karny w Żytkowicach to jednostka typu półotwartego, przeznaczona dla dorosłych recydywistów penitencjarnych, która realizuje na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności. Pojemność Zakładu Karnego w Żytkowicach wraz z Oddziałem Zewnetrznym w Pionkach wynosi 561 miejsca. Jednostka dysponuje punktem bibliotecznym, radiowęzłem, świetlicami, boiskiem sportowym,  fryzjernią oraz pracownią artystyczną i salą ćwiczeń.  W Zakładzie Karnym w Żytkowicach nie funkcjonują oddziały terapeutyczne, szpitalne oraz ośrodki diagnostyczne. Zakład Karny w Żytkowicach usytuowany jest w gminie Garbatka-Letnisko w powiecie kozienickim. Położony jest przy zjeździe z drogi powiatowej nr 691, przy stacji kolejowej Żytkowice. Historia jednostki jako zakładu karnego rozpoczęła się 10 lutego 1983 r. po tym jak 4 lutego 1983 r. przestał tu istnieć Ośrodek Przystosowania Społecznego, działający od 1975 r. Do ośrodka kierowani byli recydywiści, którzy zakończyli odbywanie zasadniczej kary pozbawienia wolności. Było to miejsce, w którym poprzez pracę mieli stopniowo przygotowywać się do powrotu do społeczeństwa, a że pracy nie brakowało, tak więc prawie 100 proc. osadzonych zatrudnionych było w pobliskiej bazie kolejowej PKP. Poza pracą stały kontakt z inicjatywy skazanych zakład utrzymywał z lokalnymi instytucjami i organizacjami oraz domem specjalnej troski dla dzieci w Policznie.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej