Zakład Karny w Wołowie jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla recydywistów penitencjarnych z oddziałami dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego oraz skazanych recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.

Pojemność Zakładu Karnego w Wołowie wynosi 1035 miejsc w 260 celach mieszkalnych.

W Zakładzie Karnym w Wołowie funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo – recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Ponadto w jednostce znajduje się oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, w którym mogą przebywać skazani (również młodociani), zakwalifikowani do kategorii skazanych, o których mowa w art. 88a § 1 k.k.w. oraz tymczasowo aresztowani, zakwalifikowani do kategorii osadzonych, o których mowa w art. 212a § 1 k.k.w.

Wołowska jednostka penitencjarna jest usytuowana w zachodniej częsci miasta Wołów, przy ul. Więziennej 6, w pobliżu magistrali kolejowej Wrocław - Zielona Góra oraz drogi wojewódzkiej nr 340.

 

View.jpg

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej