Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.       W strukturach tej jednostki funkcjonują dwa Oddziały Zewnętrzne w Średniej Wsi i Jabłonkach. Pojemność jednostki została określona na 683 miejsc. W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych funkcjonuje Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu z podgrupami klasyfikacyjnymi P-2/t i M-2/t. W zakładzie mogą odbywać karę również skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w 1971 roku zostaje powołany do życia Zakład Karny w Olszanicy. Na siedzibę zakładu karnego wybrano przebudowany w 1905 roku XVI - wieczny pałac wraz z zespołem dworskim, częściowo otoczony fosą, usytuowany w scenerii parku krajobrazowego. W 1972 roku Minister Sprawiedliwości przeniósł Zakład Karny z Olszanicy do miejscowości Uherce, z przeznaczeniem dla skazanych mężczyzn. Na podmokłych terenach, pomiędzy wzgórzami Lachawy - Żuków,  w kilku barakowozach gdzie mieściła się administracja, a skazani mieszkali w namiotach, rozpoczęła się budowa zakładu karnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej