Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach jest jednostką typu półotwartego z oddziałem typu otwartego przeznaczoną dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych.

Zakład funkcjonuje od 1963 roku. Początkowo stanowił Podośrodek Pracy Więźniów ZK w Tarnowie. Od 1969 roku uzyskał status jednostki samodzielnej.

Celem powołania ZK w Tarnowie-Mościcach (dawniej Tarnowie-Świerczkowie) było zapewnienie pracowników dla sąsiadujących z więzieniem Zakładów Azotowych i innych kontrahentów.

W latach siedemdziesiątych na terenie Zakładu powstała przywięzienna szkoła, a w osiemdziesiątych filia Gospodarstwa Pomocniczego ZK Tarnów, które funkcjonowały do początku lat dziewięćdziesiątych.

Po 1990 roku stan skazanych zatrudnionych znacznie zmalał, co spowodowało rozbudowę bazy do zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, które w szerokim zakresie prowadzone są do dnia dzisiejszego.

W zakładzie Karnym w Tarnowie-Mościcach realizowanych jest kilkanaście programów resocjalizacyjnych adresowanych do różnych grup osadzonych. Priorytetem dla jednostki jest jednak zatrudnienie, dlatego podejmowane są szerokie działania mające na celu stałe pozyskiwanie nowych miejsc pracy dla skazanych. Służba Więzienna z ZK w Tarnowie Mościach zatrudnia poza terenem zakładu ponad 100 skazanych. Pracują oni na rzecz 29 instytucji zewnętrznych, tj jednostek samorządowych, instytucji porządku publicznego oraz fundacji i stowarzyszeń, a także podmiotów komercyjnych. Skazani kierowani są głównie do prac porządkowych i remontowych, ale także w razie konieczności do usuwania skutków klęsk żywiołowych czy odśnieżania miasta. Jesteśmy w stanie w razie potrzeby zorganizować dodatkową grupę osadzonych, których oddelegujemy do wykonania pilnych prac na rzecz instytucji samorządowych, placówek opiekuńczych i wychowawczych czy też stowarzyszeń. Bierzemy udział w corocznych akcjach ,,Dni Ziemi" czy ,,Sprzątania Świata". Kierowani do prac przez Służbę Więzienną skazani dbają o liczne na tym terenie Cmentarze Wojenne, czyszczą rowy melioracyjne, w okresach wakacji czy ferii zimowych przeprowadzają remonty szkół na terenie powiatu tarnowskiego czy też przeprowadzają bezpiecznie dzieci przez ulicę w drodze do szkoły.
 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej