KOMUNIKATY

* W dniu 17 lutego w siedzibie Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie podpisał umowę na termomodernizację dwóch najstarszych budynków tarnowskiej jednostki penitencjarnej. Dzięki realizacji projektu planowane jest między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacja przewiduje również montaż ogniw fotowoltaicznych oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

     Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zakładu Karnego w Tarnowie” zostanie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu to ponad 8,3 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie ponad 7 mln zł. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na 30 grudnia 2018 r.

 

* Informuję, że od dnia 4 lipca 2016 r. do odwołania, zawieszeniu ulega funkcjonowanie oddziału mieszkalnego nr VI Zakładu Karnego w Tarnowie przeznaczonego dla osadzonych zakwalifikowanych do osób stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu (tzn. oddziału dla  tzw. niebezpiecznych) .

 

OPIS JEDNOSTKI

brama_zk1.jpg

Zakład Karny w Tarnowie jest zakładem karnym typu zamkniętego, przeznaczonym dla mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami typu: zamkniętego dla skazanych młodocianych, zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych oraz oddziału dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność jednostki wynosi 1057 miejsc. W jednostce mogą przebywać osadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo stwarzający poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, dla których wydzielono odrębny oddział zapewniający ich wzmożoną ochronę. Jednostka przystosowana jest do pobytu w niej chorych na cukrzycę insulinozależną. W jednostce celem realizacji zadań ustawowych powołano trzy Oddziały Penitencjarne, przy czym w Oddziale Penitencjarnym I i II przebywają osadzeni zakwalifikowani do zakładu karnego zamkniętego oraz tymczasowo aresztowani. III Oddział Penitencjarny realizuje zadania wyłącznie wobec skazanych skierowanych do oddziału półotwartego i otwartego.


Zakład Karny w Tarnowie mieści się przy ul. Konarskiego 2. Wejście do Oddziału Penitencjarnego nr III (zakład karny typu półotwartego i otwartego) znajduje się przy ul. Wspólnej 15.

zk_tarnow.jpg


Budowę tarnowskiego zakładu karnego rozpoczęto jesienią 1913 roku. Wybuch I wojny światowej (1914-1918) przerwał prace budowlane, które wznowiono dopiero po zakończeniu działań wojennych. Ostatecznie w dniu 29 listopada 1926r. oddano do użytku więzienie, które wówczas było najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w Europie. W okresie II wojny światowej(1939-1945) obiekt był wykorzystywany jako przejściowy obóz dla jeńców polskich, a następnie jako więzienie gestapo, stanowiąc punkt zbiorczy więźniów przewożonych tutaj z różnych zakątków kraju. W dniu 14 czerwca 1940r. Deutsche Strafanstalt Tarnów opuścił pierwszy transport 728 więźniów do KL Auschwitz. Wydarzenie to upamiętnia tablica wmurowana przy wejściu do budynku administracji jednostki. Po zakończeniu II wojny światowej w Zakładzie Karnym w Tarnowie przebywali także więźniowie polityczni, a do 1970r. również kobiety. W obecnej chwili Zakład Karny w Tarnowie jest drugą pod względem pojemności jednostką okręgu krakowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej