Od 1 grudnia 2021 r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim (Dz. Urz. MS z 2021r. poz. 306) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie utworzenia w Sierakowie Śląskim Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Kluczborku (Dz. Urz.MS z 2021r. poz. 283) tworzy się Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim podległy dyrektorowi Zakładu Karnego w Kluczborku.

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim jako samodzielna jednostka funkcjonowała od dnia 1 stycznia 2014 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zniesienia Oddziału Zewnętrznego Przywary w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich i utworzenia Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim powstał Zakład Karny w Sierakowie Śląskim.

Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn - recydywistów penitencjarnych, zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego w systemie zwykłym i programowanego oddziaływania (R-2/p, R-2/z). Pojemność wynosi 624 miejsc i znajduje się cela mieszkalna przystosowana dla skazanych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Historia powstania Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim

Historia powstania jednostki penitencjarnej w Sierakowie Śląskim sięga 2006 roku kiedy to ówczesne władze szukały sposobu zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej w Przywarach. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o przejęciu nieruchomości i rozpoczęciu budowy nowego zakłady karnego przejęto nieruchomości i obiekty od byłej jednostki wojskowej JW 2286A garnizonu Lubliniec. Inwestycje realizował Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, a głównym wykonawcą stał się Zakład Remontowo - Budowlany (ZRB) w Rzeszowie (obecnie Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej - PIGB Carpatia w Rzeszowie).

Na terenie jednostki do czasu jej powstania zostały zrealizowane cztery programy inwestycyjne. Pierwszym zadaniem była adaptacja jednostki wojskowej na zakład karny w trakcie którego rozpoczęto prace projektowe i jednocześnie przystąpiono do utworzenia na bazie budynku sztabowego Oddziału Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych. Następnym zadaniem było uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej, wykonano wtedy przyłącz wodociągowy oraz sieć kanalizacyjną wraz z tłocznią ścieków. Kolejnym etapem była budowa wewnętrznej sieci gazowej wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową. Ostatnim zadaniem była rozbudowa jednostki o jeden pawilon penitencjarny, którego budowę zakończono we wrześniu 2013 roku. W ramach rozbudowy do użytku oddano również wielofunkcyjny budynek ZOZ.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej