Zakład Karny w Sierakowie Śląskim jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn - recydywistów penitencjarnych, zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego w systemie zwykłym i programowanego oddziaływania (R-2/p, R-2/z). Zakład ma pojemność 624 miejsc i jest przystosowany dla skazanych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Historia powstania Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim

Historia powstania jednostki w Sierakowie Śląskim sięga 2006 roku kiedy to ówczesny wójt gminy Ciasna wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu z inicjatywą zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej w Przywarach. Następnie zapadła decyzja Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o przejęciu nieruchomości i rozpoczęciu budowy. Na tej podstawie przejęto nieruchomości i obiekty od jednostki wojskowej JW 2286A garnizonu Lubliniec.

Inwestorem zadań inwestycyjnych został Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, a po zawarciu stosownego porozumienia, głównym wykonawcą stał się Zakład Remontowo - Budowlany (ZRB) w Rzeszowie (obecnie Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej - PIGB Carpatia w Rzeszowie).

Na terenie jednostki do czasu jej powstania zostały zrealizowane cztery programy inwestycyjne, Pierwszym zadaniem była adaptacja jednostki wojskowej na zakład karny w trakcie którego rozpoczęto prace projektowe i jednocześnie przystąpiono do utworzenia na bazie budynku sztabowego Oddziału Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych. Następnym zadaniem było uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej, wykonano wtedy przyłącz wodociągowy oraz sieć kanalizacyjna wraz z tłocznią ścieków. Kolejnym etapem była budowa wewnętrznej sieci gazowej wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową. Ostatnim zadaniem była rozbudowa jednostki o jeden pawilon penitencjarny, którego budowę zakończono we wrześniu 2013 roku. W ramach rozbudowy do użytku oddano również wielofunkcyjny ZOZ z gabinetami lekarskimi, stomatologicznym, zabiegowym oraz izbą chorych.

Zwieńczeniem wszystkich zmagań i wytężonych prac trwających przez 8 lat było powstanie nowej, samodzielnej jednostki organizacyjnej więziennictwa, powołanej do życia przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 styczna 2014 roku. Określa to Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zniesienia Oddziału Zewnętrznego Przywary w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich i utworzenia Zakładu Karnego w Sierakowie Ślaskim.
 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej