Zakład Karny w Rzeszowie jest największą jednostką penitencjarną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie o pojemności 1520 osadzonych i jedną z największych w Polsce. Jest to zakład typu zamkniętego, przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych, w której funkcjonują cztery oddziały penitencjarne. W strukturze jednostki funkcjonuje 18 oddziałów mieszkalnych dla tymczasowo aresztowanych, skazanych recydywistów penitencjarnych, skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu zamkniętego, skazanych mężczyzn i skazanych kobiet typu półotwartego i otwartego, skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu, skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne, albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki oraz ośrodek diagnostyczny. Zakład Karny w Rzeszowie usytuowany jest na obrzeżach miasta w północno – wschodniej jego części.
Pierwszą siedzibą więzienia w Rzeszowie był Zamek Lubomirskich, który w 1820 roku został oficjalnie wykupiony przez Austriaków od Jerzego Romana Lubomirskiego. Pierwszego maja 1902 roku rozpoczęto remont zamku, przystosowujący go dla potrzeb sądu i więzienia. W okresie okupacji hitlerowskiej zamek pełnił nadal funkcję więzienia, będącego największym we wschodniej części dystryktu krakowskiego, w którym były wydzielone cele do dyspozycji gestapo. Po wyzwoleniu tj. od września 1944 roku w Rzeszowie powstało Centralne Więzienie. Zabytkowy charakter zamku rzeszowskiego zadecydował o tym, że w 1973 r. w Załężu koło Rzeszowa rozpoczęto budowę nowego aresztu śledczego, którą zakończono w grudniu 1980 roku. Od tej chwili rozpoczął się nowy rozdział więziennictwa rzeszowskiego.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej