Zakład Karny w Przytułach Starych został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 137/12/CZSW z dnia 30 lipca 2012 roku, tym samym dokumentem zniesiono Areszt Śledczy w Ostrołęce oraz Oddział Zewnętrzny w Przytułach Starych podległy Aresztowi Śledczemu w Ostrołęce. Nowopowstała jednostka przejęła majątek ruchomy i nieruchomy dotychczasowego Aresztu Śledczego w Ostrołęce. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Służba Więzienna w 2006 roku przejęła od miasta Ostrołęka budynki w stanie surowym oraz kilkanaście hektarów ziemi po niedokończonej inwestycji, jaką miała być szkoła rolnicza, a następnie Zamiejscowy Wydział Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Przytułach Starych. Na podwalinach tej inwestycji powstała nasza jednostka penitencjarna.

 

Zakład Karny w Przytułach Starych i jego przeznaczenie: zakład karny typu zamkniętego, półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych; zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i areszt śledczy (tymczasowo aresztowani mężczyźni pozostający do dyspozycji: Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie).

 

Ważne daty i wydarzenia dla Zakładu Karnego w Przytułach Starych:

 - Październik 2018 r. - Uroczyste nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych.

 - Dział Dozoru Elektronicznego

 • Od roku 2018 w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych funkcjonuje Dział Dozoru Elektronicznego. Do zadań służbowych funkcjonariuszy wchodzących w skład tego działu należy realizacja czynności materialno-technicznych w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE), które swym zakresem obejmują w szczególności:-

 • Sprawdzanie warunków technicznych do odbywania kar, środków karnych i zabezpieczających w Systemie Dozoru Elektronicznego,

 • Instalacje urządzeń monitorujących u osób objętych SDE,

 • Kontrolę prawidłowości działania środków technicznych,

 • Deinstalację urządzeń monitorujących,

 • Realizację wizyt związanych z naruszeniem warunków odbywania kary przez osoby objęte systemem.

 • Funkcjonariusze czynności materialno-techniczne związane z obsługą Systemu Dozoru Elektronicznego realizują u osób objętych systemem, na terenach oddalonych do 200 km od jednostki macierzystej, zachowując tym samym skuteczną reakcję w przypadku pojawienia się nowego zadania do wykonania.

  Nadzór merytoryczny nad realizacją czynności wykonywanych przez Działy Dozoru Elektronicznego sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

  System Dozoru Elektronicznego jest to kontrola zachowania osoby skazanej przy użyciu środków technicznych, na mocy orzeczenia sądu lub decyzji komisji penitencjarnej.

  W Systemie Dozoru Elektronicznego można kontrolować:

 • przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny),

 • bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny),

 • zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

- W 2020 roku z kolei, oddano do użytku nową halę produkcyjną firmy Metal-Technik, w której zgodnie z umową pracuję 100 skazanych. Osadzeni produkują w niej sprzęt rolniczy. Inwestycja zrealizowana dzięki rządowemu programowi " Praca dla więźniów".

- Ostatnia ważna data w dziejach zakładu to 1 stycznia 2022 r., z którą wiąże się wejście jednostki w struktury Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

 

Pojemność jednostki po oddaniu do użytku nowych pawilonów mieszkalnych w grudniu 2021 roku, wynosi 1265 miejsc zakwaterowania osadzonych.

Zakład Karny w Przytułach Starych położony jest w powiecie ostrołęckim, w gminie Rzekuń. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w Polsce.

 

 

Rzecznik prasowy

sierż. Daniel Dąbrowski 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej