Zakład Karny w Medyce jest jednostką penitencjarną typu półotwartego z oddziałem otwarym przeznaczoną do odbywania kary pozbawienia wolności przez recydywistów penitencjarnych. Zakład Karny w Medyce którego pojemność wyliczono na 245 osadzonych podległy jest Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.
Zakład Karny w Medyce usytuowany jest przy drodze krajowej Nr 28 około 1,5 kilometra przed miejscowością Medyka. Przy krzyżówce do Zakładu Karnego ustawiony jest znak informacyjny.

W 1959 roku decyzją Centralnego Zarządu Więziennictwa utworzono Ośrodek Pracy Więźniów w Medyce. Powstanie takiego ośrodka było możliwe dzięki planom rozbudowy „suchego portu” Żurawica-Przemyśl-Medyka i dużemu zapotrzebowaniu na siłę roboczą w tym regionie. We wrześniu tego roku roku w 2 barakach drewnianych, pozostawionych po junakach, zainstalowała się pierwsza administracja OPW. Nadzór nad organizacją i budową Ośrodka Pracy Więźniów w Medyce sprawowało wówczas Centralne Więzienie w Rzeszowie, bezpośrednio zaangażowanymi w prace byli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Przemyślu. W 1966 roku OPW w Medyce został przemianowany na Zakład Karny w Medyce dla skazanych recydywistów. W latach 1969–1970 zakład karny doczekał się modernizacji. Wybudowano wówczas z płyt betonowych ogrodzenie zewnętrzne oraz rozebrano ostatnie drewniane baraki, w których mieściły się świetlica i łaźnia, a w ich miejsce postawiono murowane. Obecnie Zakład Karny w Medyce obok pawilonów mieszkalnych dysponuje własną kuchnią, stołówką oraz pomieszczeniami pionu kulturalno-oświatowego. Do dyspozycji skazanych w  zakresie zajęć kulturalno oświatowych jest świetlica, sala komputerowa,  biblioteka wraz czytelnią, pomieszczenia radiowęzła oraz Klubu Pracy.

Wspórzędne GPS N 49o 47' 46,82", E 22o 54' 43,92"

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej