Zakład Karny w Kluczborku to zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. W obrębie zakładu funkcjonują dwa oddziały penitencjarne. Oddział penitencjarny I o pojemności 168 miejsc oraz Oddział Penitencjarny II o pojemności 262 miejsc. Całkowita pojemność jednostki wynosi 430 miejsc.

Na terenie jednostki działa świetlica, radiowęzeł, biblioteka. Opiekę medyczną zapewnia więźniom dobrze wyposażony Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniający lekarzy różnych specjalności i średni personel medyczny. Do dyspozycji są 4 miejsca w izbie chorych, W zakładzie karnym, ze znaczącym udziałem instytucji i organizacji społecznych, kulturalnych, wychowawczych oraz religijnych, prowadzona jest wobec osadzonych profilaktyka uzależnień. W jednostce działa grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików z Gorzowa Śląskiego. Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach pracy administracji, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Zakład Karny w Kluczborku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu.

W Zakładzie Karnym w Kluczborku duży nacisk kładzie się na jak najszersze zatrudnienie osadzonych. Stąd też osadzeni wykonują pracę wewnątrz zakładu na różnych stanowiskach, jak i w firmach zewnętrznych.

 

Zatrudnienie w firmach zewnętrznych zapewniają osadzonym firmy:

Athletic sp. z o.o. Kluczbork

„Gabi-Jerczyńscy”, Piaski 9 a

Mebel Grand Trade, Piaski 9a

 

Skazani pracują również na rzecz lokalnych instytucji takich jak:

Prokuratura Rejonowa w Kluczborku

Sąd Rejonowy w Kluczborku

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach.

 

Przy realizacji zadań penitencjarnych, mających na celu readaptację społeczną osób pozbawionych wolności przebywających w tutejszym zakładzie karnym, najaktywniej współpracują od dłuższego już czasu na podstawie stosownych porozumień następujące kościoły i inne związki wyznaniowe:

Kościół Rzymskokatolicki Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół Zielonoświątkowy

Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Związku Wyznania Świadków Jehowy

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół Ewangelicko- Augsburski.

Ponadto jednostka współpracuje podczas pracy resocjalizacyjnej także z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku, Młodzieżowym Centrum Kariery w Kluczborku. Prowadzone są również zajęcia dotyczące mediacji na zasadzie porozumienia z Kancelarią FIDES z siedzibą w Opolu. Współpraca prowadzona jest również z Biblioteką Miejską w Kluczborku, w której odbywają się wystawy prac wykonanych przez osadzonych.

 

Historia Zakładu Karnego w Kluczborku
Brak danych o autorze i dacie budowy, analiza stylowa i budowlana wskazuje, iż budynek powstał około 1900 roku, z przeznaczeniem na więzienie. Budynek wolno stojący otoczony murem z bramami, posiadający typowe dla budynków więziennych z przełomu XIX i XX wieku bryłę oraz wystrój elewacji utrzymany w stylu nawiązującym do gotyku w formie uproszczonej, tzw. "szkoła hanowerska neogotyku". Budynek murowany 4-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym w dachu stromym krytym dachówką ceramiczną. Założony w rzucie kształcie litery T, bryła symetryczna rozczłonkowana. Elewacja w całości z czerwonej cegły licówki. Elewacja południowa - 3 częściowa, symetryczna, środkowa część 5-osiowa ujęta dwoma 3-osiowymi ryzalitami, z naczółkami. Elewacja zachodnia - 2-częściowa, niesymetryczna. Podłużna część 11 -osiowa zamknięta ryzalitem 3-osiowym. Elewacja wschodnia - jak elewacja zachodnia lecz ryzalit 4-osiowy. Elewacja północna - szczytowa, symetryczna, 1 - osiowa. Budynek ten stanowi dobro kultury w rozumieniu ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Na wniosek zakładu z dniem 2 marca 1995 roku budynek więzienia został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem rejestru 2348/9. Do 1971 roku tutejsza jednostka posiadała nazwę Więzienie Karno-Śledcze. Od dnia 1 września 1971 roku funkcjonowała jako areszt śledczy, a od 1 lipca 1976 roku do dnia dzisiejszego jako zakład karny.

W 2007 roku, w ramach rządowego „Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006–2009”, w Zakładzie Karnym w Kluczborku rozpoczęto działania inwestycyjne mające na celu budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych o pojemności 258 miejsc, oraz budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury technicznej jednostki. Z końcem 2007 roku, w ramach budowy i rozbudowy infrastruktury rozpoczęto budowę budynku administracyjnego. W budynku jest sala widzeń. W bezpośrednim sąsiedztwie sal widzeń znajduje się również doskonale wyposażona kantyna, której głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji ustawowego prawa osadzonych do dokonywania zakupów artykułów żywnościowych oraz obsługa kulinarna i handlowa osadzonych i osób odwiedzających, w trakcie widzeń. Nowo wybudowany budynek administracyjny pełni również funkcję wejścia do jednostki. Pierwsze piętro budynku administracyjnego zajmują biura poszczególnych działów służb wraz z doskonale wyposażonym zapleczem socjalnym dla funkcjonariuszy. W roku 2008 rozpoczęto budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych, poczekalni dla osób odwiedzających, garaży, muru ochronnego oraz rozbudowę sieci i budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych. Budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych zakończono w październiku 2010 roku. Dzięki zrealizowaniu zamierzonych zadań inwestycyjnych znacząco poprawiły się warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Kluczborku. Było to możliwe dzięki pozyskaniu nowych biur, rozbudowaniu zaplecza socjalnego, rozbudowaniu i unowocześnieniu infrastruktury energetycznej jednostki oraz wdrożeniu nowych rozwiązań teleinformatycznych. Dzięki rozbudowie znacząco poprawiła się również estetyka jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej