Zakład Karny w Kłodzku jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. W skład zakładu wchodzą ponadto:

·        oddział aresztu śledczego,
·        oddział typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych,
·        oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
·        oddział terapeutyczny dla uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.
Ustalona pojemność jednostki to 659 miejsc. 

Budynki kłodzkiego więzienia zostały wzniesione w 1889 roku. Gmach główny, w którym zakwaterowani są osadzeni, jest postawiony na planie litery „Y”. Po zakończeniu budowy zakład zasiedlono więźniami przebywającymi wcześniej w Twierdzy Kłodzkiej, której obiekty początkowo objęte były również administracją więzienną. W górującej nad miastem fortecy wykonywano tzw. „karę twierdzy”, orzeczoną przez Sądy Powszechne. Odstąpiono od tego w roku 1939 i działalność więzienia pozostawała już bez związku z obiektami fortecy.

W roku 1928 w obiektach przy obecnej ulicy Hołdu Pruskiego utworzony został oddział przeciwgruźliczy. Co ciekawe, w dawnych Niemczech istniały tylko dwa takie oddziały. Podobny działał w więzieniu Hohenasperg koło Ludwigsburga.

W okresie II wojny światowej więzienie było miejscem kaźni więźniów z okupowanych przez Niemcy hitlerowskie krajów Europy. W maju 1945 r nastąpiło przejęcie obiektów więziennych przez władze polskie – polską administrację wojskową. Utworzony przez Niemców oddział przeciwgruźliczy działał jeszcze do lat 1972-75. W jego miejsce utworzony został ośrodek pracy na zewnątrz i później Ośrodek Przystosowania Społecznego, stanowiący odrębną od więzienia strukturę organizacyjną. W roku 1990 Ośrodek ten został zlikwidowany, a należące do niego obiekty powróciły pod administrację jednostki i w chwili obecnej znajduje się tam oddział dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz oddział dla uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.

Obiekty zakładu przedzielone są drogą publiczną stanowiąc dwa, wyodrębnione architektonicznie zespoły.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej