Jednostka typu półotwartego i otwartego, dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy

          Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce powołano do życia zarządzeniem nr 48/70 Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 04 sierpnia 1970 roku. Przekazania obiektu Służbie Więziennej dokonano w dniu 03 września 1970 roku. Dopiero w roku 2000, po prawie trzydziestu latach starań, obiekt został przejęty w trwały zarząd przez więziennictwo. Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce przeznaczony jest dla skazanych młodocianych i dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W pięciu oddziałach przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego. Oddziały szósty i siódmy (oddane do użytku w lipcu 2007 roku) przeznaczone są dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie typu otwartego. Jeden z wyżej wymienionych oddziałów, od września 1998 roku, funkcjonuje jako oddział terapeutyczny, dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Skazani w ZK Gdańsk-Przeróbka odbywają karę pozbawienia wolności w trzech systemach: programowego oddziaływania, terapeutycznym (oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu), zwykłym. Ustalona pojemność zakładu to 625 miejsc.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej