Jednostka w Garbalinie wybudowana została na terenie po byłej kopalni rud żelaza. Po przekazaniu więziennictwu, na bazie pozostawionych po kopalni zabudowań, utworzony został oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Łęczycy. W 1974 roku przekształcony w samodzielną jednostkę pod nazwą Ośrodek Przystosowania Społecznego. Zmiana przeznaczenia jednostki nastąpiła w roku 1990, kiedy to w miejsce rozwiązanego OPS-u utworzono zakład karny typu ośrodkowego. Od 1997 roku jednostka funkcjonuje jako zakład karny typu półotwartego. W latach 2004 – 2007 nastąpiła jej dynamiczna rozbudowa oraz modernizacja. W związku z tym faktem w roku 2006, dokonano połączenia kadry Zakładu Karnego w Garbalinie, i kadry zniesionego przez Ministra Sprawiedliwości Zakładu Karnego w Łęczycy. W 2007 roku ukończono kompletną budowę nowych pawilonów zakwaterowania osadzonych, kompleksu pomieszczeń widzeniowych wraz z pokojami przesłuchań, szatni dla funkcjonariuszy oraz wartowni.
Zakład Karny w Garbalinie jest jednostką penitencjarną przeznaczoną dla skazanych dorosłych mężczyzn, w której karę odbywają recydywiści penitencjarni oraz odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Nominalna pojemność jednostki wynosi 884 miejsc, w tym 45 miejsc należących do oddziału terapeutycznego dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Powierzchnia całkowita zakładu karnego wynosi około 4,7 h wraz z przyległą działką rolną i oczyszczalnią ścieków (2,3h).
Na terenie ścisłym jednostki znajdują się trzy pawilony mieszkalne, w których na stałe zakwaterowani są osadzeni, a każdy z pawilonów pełni funkcje samodzielnego Oddziału Penitencjarnego. Standardowo wyposażone w place spacerowe oraz dodatkowo w boiska do piłki siatkowej plażowej. Dodatkowo w centralnej części zakładu usytuowane jest wielofunkcyjne boisko do zajęć sportowo – rekreacyjnych. W dalszej części terenu ścisłego zlokalizowany jest budynek administracji wraz z kompleksem widzeniowym i wartownią, zaplecze gospodarcze w postaci: kotłowni i warsztatów, garaży, pralni z kuchnią i magazynem żywnościowym oraz magazynem depozytowym. Zakład jest samowystarczalny w zakresie pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania własnych ścieków. W ramach działań pro ekologicznych prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów i ograniczanie użycia toksycznej chemii do ogólnych prac porządkowych. Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie funkcjonuje wybudowana w ramach programu "Praca dla więźniów", hala produkcyjna, oddana oficjalnie do użytku z dniem 06 grudnia 2019 roku. Hala wraz z częścią socjalną ma powierzchnię użytkową 1200 m2, a zatrudnienie odpłatne podejmuje w niej około 60 osadzonych.


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej